fbpx

Varför ska du välja en elbil?

Laddstation på husvägg som laddar bil

Fossila drivmedel blir mer och mer en del av historien, elbilen är här för att stanna. Men som så ofta förr följer med ny, banbrytande, teknik ofta någon grad av oro eller skepsis. Även om det ofta är hälsosamt att ha ett kritiskt perspektiv till större omställningar vill vi i denna artikel visa på elbilens fördelar och förklara varför elbilen är bra för både miljön och dig.

Miljöpåverkan

Den största drivkraften bakom omställningen från fossildrift till el är klimathotet. Elbilens framfart är ett stort kliv i rätt riktning för en hållbar framtid. Laddas elbilen helt och hållet med förnyelsebar energi blir utsläppen i drift icke existerande. Värt att poängtera är elbilens batteri, en av de absolut viktigaste delarna men som står för förhållandevis stort utsläpp. Utsläppet från batteriet varierar otroligt mycket, en genomsnittlig elbilsproduktion motsvarar omkring 14,6 ton CO2 medan bensinbilsproduktionen hamnar omkring 9,2 ton CO2. Bensinbilen står för ett genomsnittligt utsläpp på 3 ton CO2 per år, medan en elbil inte släpper ut någonting i drift om den går på förnyelsebar el. I tabellen förutsätts ett visst utsläpp i drift för elbilen och då tar det endast omkring 1 till 2 år för att komma ikapp med utsläpp. Mycket viktigt att notera är att dessa siffror skiljer sig drastiskt mellan olika modeller, produktionsland, hur strömmen produceras med mera. Eftersom medellivslängden för personbilar i Sverige är omkring 17 år är elbilen totalt sett ett miljövänligare alternativ.

Produktion ton CO2 från produktion och årlig förbrukning

Priset

Kör du på el gör du inte enbart miljön en god gärning, du gör även dig själv en ekonomisk gärning. Med el som drivmedel sparar du in omkring 10 kronor milen jämfört med bensin och diesel. I uträkningen är priserna på bensin och diesel från juli månad 2022 medan elpriset är ett genomsnitt för 2021. Förbrukningssiffrorna för bensin och diesel är snitt hämtade från Naturvårdsverket. Utöver att elbilen är betydligt billigare i drift betalar du mindre skatt samt att servicen blir billigare och enklare tack vare färre rörliga delar. Idag är priset för en ny elbil fortfarande förhållandevis högt, men i takt med att elbilsflottan byggs ut och biltillverkarna ställer om sin produktion kommer dessa priser sjunka under de kommande åren.

Elbil pris per mil

Körglädje

Att köra elbil är både smart och spännande. Spännande eftersom sättet elbilsmotorn är konstruerad på finns det inga delar som behöver ”varvas upp”, vilket betyder snabb acceleration. Smart blir den genom att erbjuda dig som förare så mycket, rent systemtekniskt och prestandamässigt, samtidigt som du kan köra med gott samvete för elbilens miljöpåverkan. Inte nog med det, med en elbil får du uppleva känslan att köra på framtidens energi.

Ljudet

Bortsett från hjulen som rullar fram över asfalten och minimalt motorljud tillåter elen dig att rulla fram i tystnad. Körningen blir på så sätt inte bara hållbar ur miljöperspektiv utan det tysta ljudet bidrar även till hållbar ljudnivå i exempelvis stadsmiljö, tätort eller var som helst egentligen. Elbilarna är faktiskt så tysta att det i vissa modeller har installerats en funktion som skickar ut ljud vid lägre hastigheter för att göra cyklister och fotgängare uppmärksamma.

Enkelt

I snitt står svenska personbilar parkerade 23h om dygnet, med andra ord finns gott om tid för laddning. En fulladdad bil tar dig längre än vad snittpersonen kör dagligen och skulle batteriet ta slut finns det över 15 211 laddpunkter i Sverige idag, varav 1 665 erbjuder snabbladdning, och fler kommer det bli. Med en komplett laddlösning från elbilsvaruhuset.se har du en färdigladdad bil utanför dörren varje morgon. Vi hjälper dig hitta rätt laddbox och ser till att den blir installerad precis som du vill ha den, plus att vi ser till att du drar full nytta av Grön Teknik bidraget.

Hugo Flygare Marketing
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Kom igång och ladda din bil idag!
Sveriges mest prisvärda elbilsladdare installerad och klar när det passar dig!
Senaste artiklar
Marknadens mest prisvärda elbilsladdare

Sveriges mest prisvärda elbilsladdare installerad och klar när det passar dig!

Easee lastbalanserare Enegic

Lastbalanserare Enegic

Easee lastbalanserare Equalizer

Lastbalanserare Equalizer

Så kollar du om du har RJ12 eller RJ45-port

1. Kontakta din elleverantör

Ring din elleverantör och fråga om du har porten HAN RJ12 eller RJ45. Och om du har, bekräfta att den är/blir aktiverad. Detta brukar ta 2-3 dagar att få utfört.

2. Titta på din elmätare

Du kan själv kolla i ditt fasadskåp om du har någon av dessa två portar. Ofta finns de bakom en liten gummiflärp som skyddar dem. Porten ser ut som en vanlig nätverkskabel (sådan som du har till din router till ditt WI-FI hemma). Ofta sitter den dock bakom ett litet gummilock.

HAN port RJ12 RJ45

Exempel på elmätare och dess HAN-port placering :

En lastbalanserare är en liten enhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att laddboxen den  känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset. 

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedna går in i huset och sätter igång tvättmaskinen och diskmaskinen, så sänker laddboxen laddeffekten. Utan en lastbalansering finns risk att huvudsäkringar löser ut pga överbelastning. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till när det passar dig och ditt hus andra energibehov.

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar alltid att installera en lastbalanserare av säkerhetsskäl.
Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

Dessutom behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som du ser till att du laddar din bil så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.