fbpx

Grön Teknik Bidrag​

Installerar du en laddbox i hemmet kan du få upp till 50% av investeringskostnaden (max 50 000 kr) i statligt stöd

Grön Teknik bidrag

Den 1 januari 2021 lanserades Grön Teknik bidrag. Skatteavdraget gäller för dig som köper en laddbox och installation från ett och samma företag och hjälper dig att sänka dina kostnader. Syftet med bidraget är att uppmuntra till en mer miljövänlig vardag och årligen delas 50 000 kronor ut som gäller per person i hushållet.

Grön Teknik avdrag gäller endast för privatpersoner och när du installerar antingen en laddbox_ eller solceller i ditt hem. Här finns det regler och krav som du måste uppfylla för att avdraget ska kunna gälla. Du behöver inte själv ansöka om Grön Teknik skattereduktion på grund av att vi på elbilsvaruhuset.se sköter hela processen åt dig, så att du kan fokusera på annat.

Hur mycket avdrag ger Grön Teknik?

När du väljer att installera en laddbox i ditt garage, på din parkeringsplats eller på husväggen har du rätt att dra av 50 % av den totala kostnaden. Avdraget gäller dock endast för material och installation och inte för elkostnaderna du får i samband med laddningen.

Här är det viktigt att både installationen såväl som laddboxen är registrerade på samma faktura för att avdraget ska gälla. För att vi ska kunna sköta avdraget åt dig behöver vi bland annat dina kontaktuppgifter, men även information om fastighetsbeteckning. All den här informationen samlar vi in vid utcheckningsprocessen när du beställer laddboxen.

elbilsvaruhuset.se sköter hela processen åt dig, så att du kan fokusera på annat.

Beställ laddboxen hos oss

Vår certifierade installatör kontaktar dig angående tid för installation

Vi debiterar skatteverket 50% av totalbeloppet (både laddbox och installation, max 50 000 kr)

Vi fakturerar dig resterande 50% efter genomförd installation

Årligt bidrag för att installera laddbox hemma

Grön Teknik bidraget är något som du blir tilldelad årligen. Det totala beloppet för avdraget uppnår 50 000 kronor om året och gäller per person, och inte per hushåll. Skattereduktionen gör det möjligt för dig att reducera fakturan med 50 %. Köper du en laddbox och installation för 100 000 kronor kan du alltså dra av hälften och endast betala 50 000 kronor. Naturligtvis behöver du inte uppnå 100 000 kronor för att avdraget ska kunna gälla. Det räcker med att du köper en laddbox och väljer att ta installationen från oss och vår samarbetspartner Done_.

Ansöka om Grön Teknik retroaktivt

Elbilar och laddhybrider är något som har funnits på marknaden länge, men laddboxar till hemmet är ett mer nytt koncept. Det nya Grön Teknik bidraget lanserades 1 januari 2021 och innan dess var det “Ladda hemma-stödet” som gällde. Med detta stöd kunde du få reducerad kostnad på både laddbox och installation oavsett vilket företag du gjorde köpet från så länge du hade kvar kvittot. Har du däremot en laddbox som är köpt och installerad innan Grön Teknik bidraget trädde i kraft som du inte ansökte om avdrag för kan du inte ansöka om skattereduktionen retroaktivt. Detta bidrag gäller endast för installationer som har utförts och betalats från och med 1 januari 2021 och framåt.

Frågor och svar om Grön Teknik

Grön Teknik avdrag är relativt nytt och därför är det inte ovanligt att ha funderingar. Här nedan hittar du de vanligaste frågorna och svaren om skattereduktionen.

Grön Teknik avdraget ger dig en skattereduktion för inköp och installation av laddstationer, solceller och batterier. Bidraget täcker inte kostnader för resor, utrustning eller administration i samband med installationen.

Tidigare var det Naturvårdsverket som delade ut Ladda hemma-stödet, men från och med 1 januari 2021 är det istället Skatteverket som har tagit över och bidraget har omvandlats till en skattereduktion. Som kund hos elbilsvaruhuset.se behöver du inte sköta ansökan själv. I samband med köp ser vi till att ta alla uppgifter som behövs och sköter sedan all kontakt med Skatteverket.

Privatpersoner som bor i villa, i bostadsrätt eller ägarlägenhet har alla rätt att få denna skattereduktion, ett grönt avdrag kallat för Grön Teknik.

Viktigt att komma ihåg är att du måste köpa laddbox och installation från samma firma för att ha rätt till bidraget. Du kan alltså inte köpa laddboxen av ett företag och låta ett annat företag installera laddboxen. Då har du endast rätt till ROT-avdraget på arbetet, vilket är 30 %. Vi på elbilsvaruhuset.se säljer allt i ett paket och därmed är du berättigad till hela avdraget och vi sköter den delen för dig!

Avdraget gäller för upp till 50 % av material- och arbetskostnaderna, men skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kr per person per år.

Om du även har använt ROT- eller RUT-avdrag är det av extra vikt att du har betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna tillgodoräkna dig hela skattereduktionen.

För att du ska kunna nyttja bidraget finns det några krav som du måste uppfylla. Till att börja med måste du köpa laddbox och installation från samma företag, men du måste också handla som privatperson och bo i villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet.

Dessutom behöver du Typ 2- eller CCS-kontakt. Laddboxen behöver även vara förberedd för mätning och debitering.

Vi behöver, förutom sedvanliga kontaktuppgifter, även veta fastighetsbeteckning för att kunna begära utbetalning från Skatteverket. Våra elektriker kommer att fråga efter all relevant information.

Läs mer om grön teknik bidraget

En lastbalanserare är en liten säkerhetsenhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att den känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset.

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedan går in i huset och startar tvätt- och diskmaskin, så sänker laddboxen laddeffekten. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till dina övriga energibehov.

Utan en lastbalanserare hade laddboxen fortsatt att ladda på samma effekt vilket hade riskerat ett överbelastat elsystem, oftast är det då ”proppen går”, men i värsta fall kan det leda till brand. Med en lastbalanserare behöver du inte tänka på att sätta i eller dra ut laddsladden när du gör olika hushållsaktiviteter, utan det räcker med att sätta in den direkt när du kommer hem.

Läs mer om lastbalanserare här

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar det alltid av säkerhetsskäl.

Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

De flesta hem i Sverige är säkrade mellan 16 – 25 Ampere. Med lastbalansering behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som din bil laddar så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.

Elförbrukning utan lastbalansering

Graf över total elförbrukning utan lastbalansering

Elförbrukning med lastbalansering

Graf över total elförbrukning med lastbalansering
Easee lastbalanserare Enegic

Lastbalanserare Enegic

Easee lastbalanserare Equalizer

Lastbalanserare Equalizer

Så kollar du om du har RJ12 eller RJ45-port

1. Kontakta din elleverantör

Ring din elleverantör och fråga om du har porten HAN RJ12 eller RJ45. Och om du har, bekräfta att den är/blir aktiverad. Detta brukar ta 2-3 dagar att få utfört.

2. Titta på din elmätare

Du kan själv kolla i ditt fasadskåp om du har någon av dessa två portar. Ofta finns de bakom en liten gummiflärp som skyddar dem. Porten ser ut som en vanlig nätverkskabel (sådan som du har till din router till ditt WI-FI hemma). Ofta sitter den dock bakom ett litet gummilock.

HAN port RJ12 RJ45

Exempel på elmätare och dess HAN-port placering :

En lastbalanserare är en liten enhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att laddboxen den  känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset. 

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedna går in i huset och sätter igång tvättmaskinen och diskmaskinen, så sänker laddboxen laddeffekten. Utan en lastbalansering finns risk att huvudsäkringar löser ut pga överbelastning. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till när det passar dig och ditt hus andra energibehov.

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar alltid att installera en lastbalanserare av säkerhetsskäl.
Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

Dessutom behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som du ser till att du laddar din bil så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.