fbpx

StjärnbetygRing 08-502 350 61 för personlig rådgivning

Våra kunder säger
kr 0

Shopping Cart

0
No products in the cart.

Lastbalansering

Med lastbalansering fördelas effekten efter elförbrukningen i realtid så du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset.

Vad är lastbalansering?

En lastbalanserare är en liten säkerhetsenhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att den känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset.

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedan går in i huset och startar tvätt- och diskmaskin, så sänker laddboxen laddeffekten. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till dina övriga energibehov.

Utan lastbalansering hade laddboxen fortsatt att ladda på samma effekt vilket hade riskerat ett överbelastat elsystem, oftast är det då ”proppen går”, men i värsta fall kan det leda till brand. Med en lastbalanserare behöver du inte tänka på att sätta i eller dra ut laddsladden när du gör olika hushållsaktiviteter, utan det räcker med att sätta in den direkt när du kommer hem.

Behöver jag lastbalansering?

Det är inget krav med lastbalasering. Men vi rekommenderar det alltid av säkerhetsskäl. 

Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

De flesta hem i Sverige är säkrade mellan 16 – 25 Ampere. Med lastbalansering behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som din bil laddar så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.

Elförbrukning utan lastbalansering

Graf över total elförbrukning utan lastbalansering

Elförbrukning med lastbalansering

Graf över total elförbrukning med lastbalansering

Vilken lastbalansering passar mig?

Valet av lastbalansering är beroende på laddbox, alla boxar har unika lastbalanserare men som alla fyller samma funktion. Med det sagt finns det vissa som går att använda till flera boxar samt att anslutningstyperna kan skilja sig mellan olika modeller, exempelvis trådlös eller ethernetkabel.

De flesta lastbalanserare passar alla elcentraler men det finns de som endast passar nya “smarta elmätare” som bytts ut under de senaste åren. Smarta elmätare är utrustade med antingen RJ12 eller RJ45-port (även kallad HAN-port). Rent statistiskt är det fortfarande väldigt få svenska hushålls vars elmätare är utrustade med RJ12/RJ45-port (omkring 10% enligt installatörerna).

Våra lastbalanserare

Easee lastbalanserare Enegic

Lastbalanserare Enegic

Easee lastbalanserare Equalizer

Lastbalanserare Equalizer

Lektrico lastbalanserare

Lastbalanserare Lektri.co

Wallbox lastbalanserare

Lastbalanserare Wallbox

GARO lastbalanserare

Lastbalanserare GARO

Charge Amps Lastbalanserare

Lastbalanserare Charge Amps

LASTBALANSERARE CTEK

Lastbalanserare CTEK

Så kollar du om du har RJ12 eller RJ45-port

1. Kontakta din elleverantör

Ring din elleverantör och fråga om du har porten HAN RJ12 eller RJ45. Och om du har, bekräfta att den är/blir aktiverad. Detta brukar ta 2-3 dagar att få utfört.

2. Titta på din elmätare

Du kan själv kolla i ditt fasadskåp om du har någon av dessa två portar. Ofta finns de bakom en liten gummiflärp som skyddar dem. Porten ser ut som en vanlig nätverkskabel (sådan som du har till din router till ditt WI-FI hemma). Ofta sitter den dock bakom ett litet gummilock. 

HAN port RJ12 RJ45

Mer om HAN-porten

Nya elmätare installeras just nu i Sverige och omställningen väntas vara helt klar 2025. HAN, Home Area Network, är inaktiv som standard. För att aktivera den behöver du kontakta ditt elbolag, detta kostar ingenting. 

Nu har det fastställts rekommendationer för hur HAN-porten bör utformas, dock har flera elmätare gått ut innan dess att rekommendationerna var på plats. Av den anledningen finns det båda HAN-portar av typ RJ45, som är den norska varianten, och RJ12 som är den svenska.

Exempel på elmätare och dess HAN-port

Nu vet du hur uttaget ser ut, men med den kunskapen är det fortfarande inte helt enkelt att veta var du hittar det, om det nu finns. Här nedan ser du ett urval med vanliga elmätare utrustade med HAN-portar och var du hittar dem.

Olika typer av lastbalansering

Dynamisk lastbalansering

Med dynamisk lastbalansering mäts hushållets elförbrukning av kontinuerligt och ser till att överskottet av energin dirigeras till laddboxen. Denna typ av lastbalansering ser med andra ord till att sänka laddeffekten när hushållsförbrukningen är hög och vice versa.

Statisk lastbalansering

Denna typ av lastbalansering kallas även lastvakt, och innebär att man ställer en maxeffekt på laddboxen som inte kan överstigas. Laddboxen kommer aldrig få högre effekt än vad du satt gränsen på, men samtidigt tar lastvakten ingen hänsyn till elkonsumtionen i hushållet. Statisk lastbalansering är inte optimalt för ett vanligt hushåll, utan lämpar sig bäst för större parkeringsplatser med många laddstationer.

Delad lastbalansering

Delad lastbalansering är inte heller vanligt förekommande för hushåll, utan lämpar sig bäst för bostadsrättföreningar och samfällighetsföreningar. Effektfördelningen styrs från en central laddstation som går att ställa in och kontroller via molntjänst. 

Frågor och svar om Lastbalansering

Lastbalansering fyller en viktig funktion men det är många som förstår funktionen med dem. Här nedan hittar du de vanligaste frågorna och svaren om lastbalansering.

Eluttagen i våra hem är inte gjorda för den belastning som krävs när du laddar din elbil, och laddar du en längre tid så kan systemet bli överhettat och det finns risk för brand. En laddbox är gjord för att klara en hög belastning under längre tid, vilket innebär att du tryggt kan ladda din elbil. Laddboxarna från Elbilsvaruhuset har också inbyggd lastbalansering, vilket säkerställer att den totala elförbrukningen i hemmet inte överbelastas och därmed ger en extra trygghet.

Lastbalansering på laddboxen är en extra säkerhetsåtgärd för att skydda ditt elsystem. I korthet innebär det att laddboxen känner av hur mycket den totala elförbrukningen är i hemmet i just den stunden, och anpassar laddningen av elbilen därefter så att hemmets elsystem inte blir överbelastat.

Detta innebär att om du exempelvis startar tvättmaskinen och diskmaskinen, så sänker laddboxen laddeffekten, och risken för överhettning och brand minskar. Detta är också bra om du laddar flera bilar samtidigt; om du har en laddbox som kan ladda flera bilar så är en lastbalanserare redan inbyggd.

Det varierar, men om du installerar en laddbox med lastbalansering räcker det i regel med en huvudsäkring på 16 ampere, det vill säga standardstorleken.

I regel ja, om du installerar en laddbox med lastbalansering. Undantag kan dock förekomma.