fbpx

StjärnbetygRing 08-502 350 61 för personlig rådgivning

Våra kunder säger
Batterisystem

Tjäna pengar med batterilagring i hemmet - vi sköter allt

Gör din energiförbrukning smartare och sänk dina elkostnader rejält med våra batterilagringslösningar. Vi tar hand om allt från smidig försäljning till proffsig installation.

Tjäna pengar med batterilagring i hemmet - vi sköter allt

Gör din energiförbrukning smartare och sänk dina elkostnader rejält med våra batterilagringslösningar. Vi tar hand om allt från smidig försäljning till proffsig installation.

Batterikalkylator

*Kalkylatorn visar investeringskostnaden, uppskattad årlig ersättning och återbetalningstiden för det valda batteriet, baserat på historisk avkastning. Denna information är ingen garanti för framtida resultat, då marknadspriserna är osäkra och kan variera. Detta påverkar i sin tur lönsamheten och den faktiska återbetalningstiden för investeringar.

Batterier

Pris - slider
43 273 kr315 273 kr
Pris
Pris - slider
43 273 kr314 873 kr

Fördelar med batterilagring

Sälj överskottet

Tjäna pengar med hjälp av energilagring genom att sälja överskottet till Svenska kraftnät.

Lägre elkostnader

Genom att kapa effekttoppar samt lagra och utnyttja el när den är billigast kan du göra betydande besparingar över tid.

Ökad självständighet

Genom att aktivt styra och minska ditt effektuttag från elnätet får du kontroll över din energikonsumtion. Med batterilagring kan du även bli självförsörjande på el under strömavbrott.

Framtidssäkring

Våra batterilagringssystem är modulära och kan anpassas efter dina behov över tid, vilket gör dem till en framtidssäker investering. Dessutom bidrar du till en positiv framtid genom att välja en klimatsmart lösning för energilagring.

Så går det til

Batterisystem installation

Vilket batterilagringsystem passar mig?

Vi hjälper dig att navigera bland alternativen för att hitta den bästa lösningen baserat på pris, storlek, kapacitet och specifika användningsområden. Kontakta oss för personlig rådgivning och säkerställ att du väljer systemet som optimalt matchar dina krav.

Upptäck vårt effektiva batterisystem designat för att sänka dina energikostnader och öka nyttan av din solel. Dra även nytta av möjligheter att generera intäkter via balansmarknaden.

 • Antal moduler 2 - 3
 • Maximal effekt 10,24 kWh
 • Nominell spänning 204,8 V - 409,6 V
 • Driftstemperatur -10 °C till +50 °C
 • Battericellsteknologi Litiumjärnfosfat
 • Kapslingsklass IP55
 • Tur-och-retur-effektivitet ≥ 96%
 • Produktgaranti 10 år

Sungrow SBR är ett högspänningsbatteri med stor kapacitet och en kompakt design som erbjuder flexibilitet och skalbarhet genom sin modulära uppbyggnad. Detta gör det möjligt att enkelt utöka lagringskapaciteten vid behov. Batterierna använder litiumjärnfosfat (LiFePO4) för ökad säkerhet och hållbarhet.

 • Antal moduler 3 - 5
 • Maximal effekt 16,0 kWh
 • Nominell spänning 192 V - 320 V
 • Driftstemperatur -20 °C till +50 °C
 • Battericellsteknologi Litiumjärnfosfat
 • Kapslingsklass IP55
 • Produktgaranti 10 år

Huawei LUNA2000 är ett avancerat högvoltsbatteri med modulär konstruktion, vilket tillåter enkel anpassning och skalbarhet av lagringssystemet. Varje batterimodul använder säkra och hållbara litiumjärnfosfatbatterier, och en enskild enhet kan bestå av 1-3 moduler beroende på önskad kapacitet. 

 • Antal moduler 1 - 3
 • Maximal effekt 5,0 kWh
 • Nominell spänning 450 V - 600 V
 • Driftstemperatur -20 °C till +55 °C
 • Battericellsteknologi Litiumjärnfosfat
 • Kapslingsklass IP66
 • Produktgaranti 10 år

Så funkar batterilagring

Ditt batterilagringssystem laddas och lagrar el när elpriserna är låga. Sedan kan du använda den lagrade elen när priserna är högre eller under perioder av hög elförbrukning. Batterisystemet kan också samla in överskottet från din egenproducerade el, till exempel från solpaneler.

Du kan även sälja din lagrade el till Svenska kraftnät som använder den för att balansera frekvensen på elnätet.

Genom intelligent styrning och användning av batteriet optimeras både din energikonsumtion och ekonomiska vinst.

Olika användningsområden för ett batteri

Batteriet har flera olika användningsområden. Du som köper ett batteri kanske har solceller och tvingas sälja överskottet utan att kunna nyttja det helt? Du kanske vill koppa upp batteriet mot balanstjänst och tjäna pengar? Eller du kanske bara vill vara självförsäljande, helt ”off the grid”? Möjligheterna är många.

Öka egenanvändningen

Öka egenanvändningen

Tidsstyrning av laddning

Kapa effekttoppar

Kapa effekttoppar

Off grid

Off grid

Spotprisarbitrage

Spotprisarbitrage

Frekvensmarknadstjänster

Frekvensmarknadstjänster

Prata med oss &
få hjälp på nolltid

Har du några som helst frågor om batterisystemer eller installation, ring & prata med våra experter.

Batterihjälp

Har du några som helst frågor om batterisystemer eller installation, ring & prata med våra experter.

Vanliga frågor

Vi vill göra det så lätt som möjligt för dig att hitta den information du söker. Vi vill också att du ska känna dig trygg med den informationen du får, så hittar du inte vad du söker är du alltid välkommen att kontakta oss för gratis rådgivning.

Nej, vi har ett rikstäckande nätverk av Sveriges främsta installatörer. Vi erbjuder professionell installation som en del av paketet.

Batteriet kan installeras både inomhus och utomhus, men det är viktigt att konsultera med ditt försäkringsbolag för eventuella krav. Våra experter och installatörer kommer också kunna hjälpa dig med planeringen av var batteriet ska installeras.

Vi jobbar så snabbt som möjligt med att förse våra kunder med installationen av dessa batterier. Tiden beror på volymen av beställningarna samt var geografiskt du bor. Leveranstiden är cirka 2-5 veckor och kommer att koordineras ihop med dig som kund.Att dimensionera ett stationärt energilager för olika applikationer är en komplex uppgift som kräver noggrann planering och ett antal beräkningar. Ett av de vanligaste problemen är att beställare och säljare av systemen inte förstår varandra i den kravställning som finns. Det är därför mycket viktigt att förstå sin beställare av de kraven som ställs upp.

 • Första steget är att förstå de specifika kraven och behoven för den aktuella applikationen. Vad är syftet med energilagringen? Vad är det som energilagret skall utföra? Vilka är effektkraven, energikraven och driftsförhållandena? Detta inkluderar att identifiera hur mycket energi som måste lagras, hur snabbt den måste levereras och över vilken tidsperiod. Med hänsyn till energikraven och vald batteriteknologi, beräknas batterikapaciteten. Detta innebär att ta hänsyn till batteriets nominella spänning, laddnings- och urladdningsdjup och den önskade driftstiden.
 • Baserat på applikationskraven måste du välja den lämpligaste batteriteknologin. Olika batterityper har olika egenskaper när det gäller energitäthet, effektivitet, livslängd och säkerhet. Dessutom måste hänsyn till miljöfaktorer som temperaturvariationer, luftfuktighet och mekaniska påfrestningar tas.
 • Batterier fungerar olika beroende på omgivande temperaturer, och dessa påverkar deras prestanda och livslängd. Ett tydligt exempel är att batteriets uteffekt begränsas om batteriet är kallt. För stationära energilager är säkerheten alltid primär. Det är nödvändigt att utforma systemet för att förhindra överhettning, kortslutning och andra potentiellt farliga situationer. Detta inkluderar både brandskydd, säkerhetssystem (ex. brandvarnare eller sprinkler), samt brandcellen batteriet installeras i skall ha rätt klassning.

Dessa ingenjörsmässiga steg är grundläggande för att framgångsrikt dimensionera och implementera stationära energilager i olika applikationer. Det är en komplex process som kräver ett holistiskt perspektiv inom olika områden som batteriteknik, elektronik, kraftsystem och mekanik.

Stödtjänster resulterar generellt i minimalt batterislitage eftersom de endast kräver kortvarig effekt vid behov från elnätet. I jämförelse med daglig batterianvändning bidrar stödtjänster också till att förlänga batteriets livslängd, där man kan räkna på minst 10 år.

Frekvensreglering och balansering av elnätet innebär justering av elproduktion och förbrukning för att hålla elnätets frekvens stabilt. Svenska Kraftnät, som ansvarar för att hålla Sveriges elsystemet i balans, ser till att elproduktionen och förbrukningen alltid är i balans för att säkerställa ett pålitligt och effektivt elnät. De betalar aktörer som kan hjälpa till med denna balansering genom att öka eller minska sin elproduktion eller förbrukning vid behov.

Det finns olika typer av balanseringsmarknader att delta på och två av dem är FCR och FFR som är avgörande för att upprätthålla stabiliteten i elnätet. Genom att aktivt delta i flera balanseringsmarknader kan aktörer effektivisera sina inkomster genom att anpassa sig till de bäst betalande marknaderna vid varje tillfälle. Denna flexibilitet i att välja mellan olika marknader baserat på prisnivåer möjliggör inte bara ekonomisk optimering för deltagarna, utan stärker också elnätets tillförlitlighet och hållbarhet.

Centralstyrning betyder att en enhet som hjälper till att balansera elnätet styrs av en central funktion som mäter och svarar på frekvensförändringar. Detta innebär att resurserna är beroende av en central enhet för att aktiveras. En enhet anses vara lokalt styrd om den inte är beroende av en central funktion för sin drift utan kan aktiveras av sig själv vid frekvensavvikelse. Svenska Kraftnät kommer inom kort, enligt nya riktlinjer, prioritera lokalstyrda batterisystem då de är bättre utifrån datasäkerhet och effektkapacitet. Detta innebär mycket högre och mer långsiktiga intäkter jämfört med dagens centralstyrda system.