fbpx

StjärnbetygRing 08-502 350 61 för personlig rådgivning

Våra kunder säger

Våra köpvillkor

Följande köpvillkor gäller från och med 2024-06-14.

Tack för att du valt Elbilsvaruhuset.se som din trygga leverantör av laddbox och tillbehör.

Målsättningen med dessa köpvilkor är att på ett tydligt och lättläst sätt säkerställa att du förstår de villkor som gäller för köp, leverans och installation av våra laddboxar.

Vi vill att efter att du har läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av elbilsvaruhuset.se och de produkter som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss.

Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet. Köpvillkoren och annan information på elbilsvaruhuset.se finns bara på svenska.

För att kunna handla på elbilsvaruhuset.se måste du ha fyllt 18 år. Dessa villkor gäller när du som konsument gör köp på elbilsvaruhuset.se. Om du handlar genom ett företag gäller istället eventuella andra överenskomna köpvillkor eller den svenska köplagen (1990:931).

Där det i dessa köpvillkor ställs krav på skriftlig dokumentation uppfylls detta genom e-post, sms, brev eller liknande.

Innehållsförteckning
 1. Parter
 2. Allmän information och omfattning
 3. Produkter
 4. Installation
 5. Tjänster
 6. Beställning
 7. Priser
 8. Betalning
 9. Leverans
 10. Skattereduktion (Grön Teknik)
 11. Flexibilitetsmarknad
 12. Garanti
 13. Reklamation
 14. Ansvar
 15. Behandling av personuppgifter
 16. Ångerrätt för privatpersoner
 17. Övrigt
 18. Tvister
 19. Kontakt och support
1. Parter

Dessa allmänna köpvillkor gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk eller juridisk person (hädanefter kallad “Kunden”) och elbilsvaruhuset.se i Sverige AB, organisationsnummer 559310-7666, Primusgatan 95, 112 67 Stockholm (hädanefter kallat “Elbilsvaruhuset” ). Kunden och Elbilsvaruhuset benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”.

2. Allmän information och omfattning

2.1 Dessa köpvillkor gäller för Elbilsvaruhuset försäljning av laddbox, batterier, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (benämnt ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”).

2.2 Elbilsvaruhusets köpvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan efter det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade köpvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av köpvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av köpvillkoren kommer att finnas tillgänglig på elbilsvaruhusets hemsida, www.elbilsvaruhuset.se.

2.3 Alla priser för Laddutrustning, Installation och tilläggskostnader framgår av säljaren vid var tid gällande prislista, tillgänglig via www.elbilsvaruhuset.se. Elbilsvaruhuset reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

2.4 Elbilsvaruhuset har för avsikt att all information om vårt produkt- och tjänsteutbud ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Elbilsvaruhuset kan dock inte garantera korrektheten på informationen som finns presenterad på hemsidan eller vårt produkt- och tjänsteutbud i övrigt. Elbilsvaruhuset kan inte ställas till svars för om hemsidan ligger nere eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

3. Produkter

3.1 Elbilsvaruhuset tillhandahåller ett brett sortiment av bland annat laddboxar, laddstolpar, laddstationer, laddkablar samt batterier för hemmalagring.

3.2 Samtliga produkter som tillhandahålls får endast användas i enlighet med respektive produkts bruksanvisning. Laddutrustning får endast användas till laddning av den typ av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustning är utformad. Det åligger därför på kundens skyldighet att säkerställa att produkterna att vid beställning är kompatibel med den bil, elmätare eller elcentral som finns hos kunden.

3.3 För det fall Laddutrustningen används för att ladda bilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är utformad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustning och bil.

4. Installation

4.1 Elbilsvaruhuset är stolta över att kunna erbjuda smidiga och högkvalitativa installationer för kunder till alla adresser i Sverige. Elbilsvaruhuset gör förbehåll att kunden kan behöva bekosta ett resetillägg vid mindre tillgängliga adresser men informeras alltid om ett sådant tillägg i förväg.

4.2 Samtliga tjänster avseende installation tillhandahålls i samarbete med Elbilsvaruhusets samarbetspartners. Elbilsvaruhuset samarbetar endast med auktoriserade elinstallationsföretag. Alla installatörer är anställda hos företag som är auktoriserade hos Elsäkerhetsverket och har egna kontrollprogram. De följer Elsäkerhetslagen 2016:732 och är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Våra kunder kan själva kontrollera detta på www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner.

4.3 Val av installatör beror på din geografiska placering och matchas med vår installatör som har kapacitet och tillgänglighet i ditt geografiska område. Val av specifik installatör går ej att applicera och du får din installatör matchad efter det att du genomfört beställning.

4.4 Vid beställning av Installation levererar Elbilsvaruhuset i enlighet med orderbekräftelsen som Kunden fick vid beställning.

4.5 Vissa Installationer kan kräva tilläggsarbete och Elbilsvaruhuset ska inom rimlig mån informera Kunden om eventuella tilläggskostnader. Elbilsvaruhuset förbehåller sig rätten att utföra sådana åtgärder (som inte fångas av avtal vid beställning) som är nödvändiga för Installationen av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom samt skäliga åtgärder för en mer estetisk och funktionell installation. Arbeten likt dessa utförs enligt vår prislista för installationsarbeten och faktureras av Elbilsvaruhuset efter utfört arbete.

4.6 Vid beställning av Installation åligger det Kunden att tillse följande:

 • Att tillstånd från bostadsrättsförening, markägare, hyresvärd eller annan relevant rättighetshavare har inhämtats.
 • Att plats för installation är lämplig för Installation av Laddutrustningen.
 • Att installatören delges nödvändig och korrekt information samt erforderlig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen.
 • Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger Elbilsvaruhuset enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.
 • Att vara tillgänglig för genomförande av installation inom 30 dagar från det att Elbilsvaruhuset har skickat ut produkter till Kunden om inget annat avtalats.

4.7 För fullständiga villkor, inklusive priser, gällande installation av laddboxar, vänligen besök https://elbilsvaruhuset.se/installation/.

5. Tjänster

5.1 När du köper en tjänst via oss godkänner du automatiskt den aktuella tjänsteleverantörens villkor. Det är viktigt att du läser och förstår dessa villkor, då de reglerar dina rättigheter och skyldigheter gentemot tjänsteleverantören. Vi ansvarar inte för eventuella konflikter eller tvister som uppstår mellan dig och tjänsteleverantören. För att säkerställa en smidig upplevelse rekommenderar vi att du kontaktar tjänsteleverantören direkt vid eventuella frågor eller problem som kan uppstå i samband med tjänsten.

6. Beställning

6.1 Kunden gör enkelt sin beställning via Elbilsvaruhusets hemsida. När Elbilsvaruhuset mottar Kundens beställning bekräftas beställningen genom att en orderbekräftelse skickas till Kunden på den e-postadress som har angivits.

6.2 Eventuella preliminära skattereduktioner dras av Kundens totalpris i samband med beställningen. För mer information om skattereduktioner, se punkt 8.

6.3 Kunden skall noggrant läsa igenom mottagen orderbekräftelsen och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. Eventuella avvikelser mellan orderbekräftelse och beställning skall omgående meddelas Elbilsvaruhuset.

6.4 I samband med beställning ger Kunden Elbilsvaruhuset fullmakt att hämta uppgifter om Kundens anläggningsuppgifter, elnätsabonnemang, historiska och aktuella data tillgänglig från Kundens elmätare via nätägaren samt att ta reda på vem kundens elleverantör och balansansvariga är. Kunden ger Elbilsvaruhuset ensamrätt att själv eller den Elbilsvaruhuset anlitar i sitt ställe att analysera aktuell data och styra laddningen.

6.5 Genom att acceptera dessa villkor uttrycker Kunden uttryckligen sitt samtycke till att Elbilsvaruhuset kopplar upp deras laddboxar till cloudbaserad portal, hanterad av Elbilsvaruhuset eller tredje part. Detta samtycke omfattar de åtgärder som krävs för att Elbilsvaruhuset ska kunna erbjuda fjärråtkomst och tjänster relaterade till Laddutrustningen inklusive, men inte begränsat till fjärrövervakning, teknisk support och effektivisering av laddningen. Syftet med denna datainsamling och bearbetning är att förbättra och underlätta för både Elbilsvaruhuset och Kunden.

7. Priser

7.1 Alla priser på Elbilsvaruhuset är inklusive moms. Priserna anges i svenska kronor (SEK). Om du besöker www.elbilsvaruhuset.se som företag så är det möjligt att visa priserna exklusive moms. Fraktkostnad och eventuell administrativ avgift kan tillkomma. Elbilsvaruhuset reserverar sig för eventuella fel, exempelvis prisuppgifter, kampanjer, rabattkoder eller produktuppgifter som kan uppstå.

7.2 All information som Elbilsvaruhuset lämnar gällande potentiella intäkter som kan genereras genom att delta i balansering av elnätet är schablonbaserade. Intäkten för balanstjänster kan variera utifrån ert hemsförutsättningar och historisk avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i elproduktion och energilager kommer ha en lönsamhet som beror av utveckling på marknader som är omöjliga att förutspå. Återbetalningstid kan både bli bättre eller sämre än vad som den hade blivit baserat på historiska prisnivåer på marknaderna. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och söka information från flera källor.

7.3 Genom att acceptera dessa villkor bekräftar du att du är införstådd i att inga garantier ges för avkastning och har därför inte heller rätt att kräva Elbilsvaruhuset för balanstjänstrelaterad ersättning.

8. Betalning

8.1 När du handlar på Elbilsvaruhuset via vår hemsida kan du välja att betala med bank-, kreditkort, Swish eller genom faktura. Svea sköter att banktransaktioner kopplade till våra tjänster, genom att kontrollera att ditt kort är giltigt för köp direkt mot din bank. Dina kortuppgifter förmedlas direkt till din bank och vi hanterar därigenom inte själva några bank- eller kreditkortsnummer.

8.2 Vi på Elbilsvaruhuset tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas.

8.3 Vid tillfällen då det uppkommit tilläggskostnader fakturerar elbilsvaruhuset Kunden efter det att installationen är genomförd. Betalningsvillkor är 10 dagar om inget annat har avtalats. Observera att du alltid måste ange ett fullständigt personnummer eller organisationsnummer vid köp med faktura.

8.4 Vid beställning av batterier för hemmalagring genomför Elbilsvaruhuset en kreditupplysning och förbehåller sig rätten att avbryta Kundens beställning ifall kreditbedömningen nekas. Godkänns kreditupplysningen så fakturerar Elbilsvaruhuset vid materialleverans. Är anläggningen ej installerad och funktionstestad när fakturan förfaller har kunden rätt att delbetala fakturan och betala för installation/montaget (25% av totalkostnaden) efter att arbetet är slutfört. Betalningsvillkor är 10 dagar om inget annat har avtalats.

8.5 Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

8.6 Vid beställning av Laddutrustning med installation som privatperson visas priser efter preliminär skattereduktion. För det fall att ansökan av skattereduktion nekas förbehåller sig Elbilsvaruhuset rätten att fakturera kunden mellanskillnaden mellan redan erlagd betalning och den totala kostnaden för Kundens beställning.

9. Leverans

9.1 Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet i orderbekräftelsen. Elbilsvaruhuset bär risken för produkterna tills de övertas av Kunden, det vill säga när du har fått produkterna i din besittning.

9.2 Uppskattad leveranstid för hela eller delar av leveransen kan komma att förändras. Om inget särskilt avtalats skriftligen utgår ingen ersättning för försenad leverans.Om du har beställt mer än en produkt kan det förekomma att leveransen av produkterna sker i separata försändelser beroende på lagerstatus och leveransförseningar.

9.3 Våra hemleveranser utfärdas endast till platser där vi kan nå fram till leveransadressen med våra bilar, på farbar väg. Vid hemleverans bör du tänka på att du själv har ansvar för att ta in produkterna i bostaden och att du måste vara på plats för att ta emot varorna. Vi kan kräva legitimation innan vi överlämnar varorna. Du som kund debiteras en avgift ifall leverans ej kan genomföras på grund av agerande från din sida.

9.4 Skulle du upptäcka en skada på ditt paket, anmäl det omgående till det utlämningsställe där du hämtade varan. Där får du också hjälp att göra en skadeanmälan. Vi rekommenderar att du inte hämtar ut ett paket som är skadat, eftersom skadan då inte längre kan härledas till transporten. Om du upptäcker skadan först då du öppnat paketet och skadan är sådan att den kan kopplas till transporten, kontakta ombudet för att göra en skadeanmälan senast fem dagar från det att du tagit emot din vara.

9.5 Returer sker på din egen bekostnad, med undantag för det fall att varan är defekt eller fellevererad. Vid retur av produkter som lämnas på ombud förbehåller vi oss rätten att debitera en kostnad för returfrakt motsvarande 200 kronor per kolli. Retur av produkter relaterat till laddstolpar, så som exempelvis stolprör och betongfundament, debiteras med en extra avgift upp till 300 kronor. Retur av större gods, exempelvis batterier, debiteras baserat på kostnad som uppstått I samband med retur.

9.6 Ej hämtade varor returneras till oss. För alla leveranser som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, vilket uppgår till 300 kronor.

9.7 Om du mot förmodan skulle få en vara som du inte har beställt ber vi dig att kontakta vår support på hej@elbilsvaruhuset.se så hjälper vi till att returnera varan.

9.8 Elbilsvaruhuset skickar dina varor som paket inom Sverige. Vi har möjlighet att leverera utanför Sverige också men då behöver ni kontakta oss för att vi ska kunna ta det ärendet vidare. Kontakta oss på hej@elbilsvaruhuset.se

10. Skattereduktion (för privatpersoner)

10.1 Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget får vara högst 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

10.2 På Kundens begäran administrerar Elbilsvaruhuset för att ansöka om skattereduktion för grön teknik hos Skatteverket. Notera att du som Kund själv ansvarar för att Skatteverket föreskrifter kring skattereduktion för grön teknik samt eventuella rot- och rutavdrag.

10.3 Vid beställning godkänner Kunden att Elbilsvaruhuset gör ett preliminärt avdrag på den totala kostnaden för skattereduktion av grön teknik eller rot- rutavdrag. Du som kund ansvarar själv för att din beställning följer Skatteverkets föreskrifter gällande skattereduktion för grön teknik. Du kan läsa mer om villkoren på: Skatteverket & Grön Teknik

10.4 Vid beställning ger Kunden även Elbilsvaruhuset rätt att administrera en ansökan för  skattereduktion. I det fall ansökan om skattereduktion nekas förbehåller sig Elbilsvaruhuset rätten att fakturera Kunden mellanskillnaden mellan redan erlagd betalning och den totala kostnaden för Kundens beställning.

10.5 Elbilsvaruhuset åtar sig att administrera grön teknik åt Kunden från första föreslagna installationstillfälle, alternativt första försök till kontakt ifall svar uteblir, och ytterligare trettio (30) dagar därefter. Skulle installation senareläggas mer än den nämnda tiden, på kundens initiativ, har Elbilsvaruhuset rätt att fakturera kunden för belopp motsvarande skattereduktion. Beställaren bär då själv ansvar för administrering av ansökan för grön teknik.

10.6 Om du köper ditt batteri från Elbilsvaruhuset och väljer att ansöka om avdrag för grön teknik driftsätter vi alltid ditt batteri med 100% egenlagring. Under batteriets livstid kommer du (och ev framtida fastighetsägare) sannolikt fatta ett antal beslut runt hur du önskar att ditt batteri ska nyttjas. När dessa beslut fattas ansvarar du själv för att batteriet fortsatt nyttjas på ett sätt som är i linje med lagstiftningen.

10.7 Vid tillfälle där kunden avbryter installationen eller använder sig av annan installatör som inte var överenskommet vid köptillfället förbehåller sig Elbilsvaruhuset rätten att korrigera debiterad de kostnaderna som tillkommer då avdraget för Grön Teknik inte längre är applicerbart för Elbilsvaruhuset. Elbilsvaruhuset har även rätt att fakturera för extra kostnader som uppkommer i samband med denna tvist.

11. Flexibilitetsmarknad

11.1 Målet med Elbilsvaruhuset flexibilitetsmarknad är att bidra till att stabilisera frekvensen i elnätet vid större frekvensavvikelser och fungera som en balanseringsresurs. Elbilsvaruhuset erbjuder en unik möjlighet för användare att bli aktiva deltagare i energiomställningen. Genom att köpa en laddbox hos elbilsvaruhuset och koppla upp enheten blir du en del av Elbilsvaruhusets Virtuella Kraftverk. Genom att köpa laddboxen och integrera den mot tillverkarnas app ger du Elbilsvaruhuset följande befogenheter:

I. Hämta data från de integrerade enheterna eller applikationerna.

II. Kontrollera de integrerade enheterna i syfte att stabilisera frekvensen i elnätet vid större frekvensavvikelser. Denna kontroll kan inkludera att Elbilsvaruhuset slår av och på enheterna.

11.2 Ersättning kan komma att utgå till användaren som integrerar sina enheter, i den omfattning och form som är tillämplig vid varje given tidpunkt. Elbilsvaruhuset förbehåller sig rätten att ändra beloppen och formerna för ersättning, samt att avsluta åtkomsten till flexibilitetsmarknad, utan att detta medför någon skyldighet för Elbilsvaruhuset att betala ersättning (om inte annat särskilt avtalats).

11.3 Kunden har alltid möjlighet att avbryta sin medverkan i Elbilsvaruhuset flexibilitetsmarknad genom att skriftligen meddela Elbilsvaruhuset. Vid mottagandet av sådan skriftlig anmälan kommer Elbilsvaruhuset att vidta åtgärder för att avsluta integrationen av kundens enheter och avlägsna dem från Elbilsvaruhuset flexibilitetsmarknad. Avbrott i medverkan kan påverka kundens rätt till kompensation och eventuell rätt till återbetalning av insats eller kostnader i enlighet med avtalet mellan kunden och Elbilsvaruhuset.

12. Garanti

12.1 Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Elbilsvaruhuset lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

13. Reklamation

13.1 För företag – Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Elbilsvaruhuset, dock senast 10 dagar från mottagande av produkten/installationen samt på visst angivet sätt returnera produkten. Vid reklamation ska kund kontakta Elbilsvaruhuset, företrädesvis via e-post. Elbilsvaruhuset skall inom 72 timmar från mottagande av reklamation återkomma med ett ärendenummer. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Elbilsvaruhuset tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Elbilbilsvaruhuset vara betald. Vidare ska ordernummer och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Elbilsvaruhuset rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Elbilsvaruhuset förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

13.2 För privatpersoner Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara tre år. För att åberopa reklamationsrätten är det du som kund som skall påvisa att felet på varan fanns vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Vid reklamation ska kund kontakta Elbilsvaruhuset, företrädesvis via e-post. Elbilsvaruhuset skall inom 3 arbetsdagar från mottagande av reklamation återkomma med ett ärendenummer. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation.

14. Ansvar

14.1 Elbilsvaruhuset ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra leverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer, internetleverantörer.

14.2 Elbilsvaruhuset ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

14.3 Elbilsvaruhuset ansvarar inte för eventuella fel, skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av Installation. Samtliga ärenden hänförliga till Installation skall hanteras direkt mellan Kunden och installatören.

14.4 Köparen är ansvarig för att den för laddning avsedda elbilen är kompatibel med Laddutrustningen. Elbilsvaruhuset ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

14.5 Elbilsvaruhuset ansvarar inte för uteblivna intäkter till följd av, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer, elhandelsbolag, internetleverantörer, balansansvarig och aggregatorer.

14.6 Elbilsvaruhuset är inte ansvarig för förlust eller skada (inklusive indirekta skador) vid integration av tredjepartsapplikationer, styrning av enheter, inhämtning av data eller analys av data. Vi är inte heller ansvarig för direkta fel ni gjort i inställningar i enheterna eller parametrar för styrningen, ej heller för förlust eller skada orsakade av er uteblivna användning av appens funktionaliteter eller integrerade tredjepartsapplikationer.

15. Behandling av personuppgifter

15.1 För att kunna erbjuda dig Sveas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Svea, för att Svea ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Sveas egen dataskyddsinformation.

15.2 I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i syfte att underlätta ärendehanteringen informeras Kunden om att de personuppgifter som lämnas till Elbilsvaruhuset kommer att användas i Elbilsvaruhuset ord- och textbehandling, registerföring, redovisning, övrig administration samt e-post.

15.3 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller molntjänst ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges samt fastighetsbeteckning.

15.4 Elbilsvaruhuset förbinder sig att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda de insamlade uppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddslagar. Detta inkluderar implementering av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa datasäkerhet och skydda mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse av personuppgifter.

15.5 Vidare förbinder sig Elbilsvaruhuset till principen om dataminimering och att endast samla in och behandla data som är nödvändig för att fullgöra de avtalade tjänsterna. Elbilsvaruhuset kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

15.6 Kunden har rätt att av begära tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dennes personuppgifter. Kunden har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Kunden har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om Kunden, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Kunden har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

15.7 Kunden har rätt till radering av dennes personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära att dennes personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att Elbilsvaruhuset inte omedelbart får radera Kundens personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

15.8 Kunden har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om Kunden invänder mot sådan behandling kommer Elbilsvaruhuset enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än Kundens intressen.

15.9 Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter enligt ovan. En sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av behandling som baserats på samtycke innan dess återkallelse. Kunden har även rätt att få tillgång till, rätta, begränsa behandlingen av, eller radera sina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

16. Ångerrätt

 (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler)

16.1 Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller för varor och enskilda tjänster. En konsument har rätt att ångra sitt köp av Laddutrustning genom att sända ett meddelande om detta till hej@elbilsvaruhuset.se inom fjorton (14) dagar från Kundens mottagande av Laddutrustning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av Elbilsvaruhuset via ovanstående mailadress.

16.2 För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det närmaste samma mängd och skick som när du mottog den. Säljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar du själv. Säljaren är skyldig att betala tillbaka hela köpeskillingen, inklusive frakt för försändelsen, expeditionsavgift, tullavgifter, postförskott etc. Återbetalning ska ske senast 14 dagar från den dag då säljaren tog emot köparens meddelande förutsatt att Elbilsvaruhuset inom denna tid fått varan i retur.

16.3 Vid återbetalning kommer vi att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning, utan att det medför några extra avgifter för dig.

16.4 Elbilsvaruhuset har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit de returnerade produkterna. Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från det datum då du informerade oss om att du önskade nyttja ångerrätten.

16.5 Har du hunnit använda din vara och utnyttjar ångerrätten kan det innebära en viss värdeminskning, på din bekostnad. Dessa ärenden hanteras individuellt.

16.6 En konsument har rätt att ångra sitt köp av installation genom att sända ett meddelande om detta till hej@elbilsvaruhuset.se inom fjorton (14) dagar från beställning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av Elbilsvaruhuset via ovanstående mailadress. Om Kunden önskar få Installation utförd inom fjorton (14) dagar från beställning skall Kunden lämna samtycke till påbörjan av Installation, där denne samtidigt medger att ångerrätt ej föreligger för slutförd tjänst. För det fall att Kunden önskar påbörjan av Installation inom nämnd period och för det fall att Kunden utövar sin ångerrätt under skall Kunden ersätta Elbilsvaruhuset för en proportionell andel av det avtalade priset för Installation som delvis utförts innan Kunden utövade ångerrätten.

16.7 Ångerrätten slutar gälla i den stund som tjänsten, i det här fallet Installation, påbörjas. I de fall där beställningen inkluderar nyttjande av skattereduktion, såsom grön teknik, anses samtliga produkter utgöra en del tjänsten. Därav avsäger sig kunden sin ångerrätt vid påbörjad installation oavsett om produkten direkt påverkas av installation eller inte.

16.8 Kunden har rätt att avboka och skicka tillbaka produkterna senast inom 14 dagar efter att du har tagit emot leveransen. En returavgift om 200kr för fraktkostnad och hanteringskostnad till vår 3PL kommer att debiteras. Vid avbokning av installationen inom 72h innan installationstillfället förbehåller vi oss att ta ut en avbokningsavgift om 1 000kr.

16.9 Produkten skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer), om möjligt i originalemballaget.

16.10 Skulle installationen inte kunna genomföras när installationstillfället är bokat, dvs en så kallad ”Bomkörning” inträffa. Förbehåller sig elbilsvaruhuset att ta ut en bomkörningsavgift om 2390kr.

En bomkörning innebär att uppdraget som skulle utföras inte blev av. Det kan bero på flera orsaker, te.x, ingen hemma på avtalad tid, fel adress till installatören eller arbetsplatsen är inte säker.

17. Övrigt

17.1 Elbilsvaruhuset har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för Kunden. Vidare har Elbilsvaruhuset rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

18. Tvister

18.1 Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

19. Kontakt och support

Är du osäker eller har några som helst frågor kan när som helst höra av dig till Elbilsvaruhuset för support och övriga frågor. Supporten nås helgfria vardagar via mail på: hej@elbilsvaruhuset.se.

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Nav bar

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Nav bar

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Få offert – Form Test

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Få offert – Publik Laddare

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Om Oss
greenely-kampanj

Tillsammans med Greenely kan vi på elbilsvaruhuset erbjuda marknadens bästa pris på installerad Zaptec Go. För att ta del av erbjudandet krävs det att man är eller blir en aktiv kund hos Greenely och kopplar upp laddboxen i Greenely-appen inom 30 dagar från installation.

Greenelys timprisavtal baseras på de faktiska priserna på elmarknaden, vilket innebär att du får du en laddningsplan som visar hur mycket du sparar, när ditt fordon kommer att laddas och när den kommer att vara pausad. Det vill säga vi optimera din energianvändning för att spara pengar

Genom att ansluta din elbil med Greenelys smarta elbilsladdning kan du spara upp till 50 % på dina laddningskostnader.

Ta del av dagens och morgondagens spotpriser och se din estimerade faktura direkt i appen.

Vi säger upp ditt gamla elavtal och fixar ett smidigt byte till Greenely

Villkor för kampanjen:

För att ta del av erbjudandet krävs det att man är eller blir en aktiv kund hos Greenely och kopplar upp laddboxen i Greenely-appen inom 30 dagar från installation.

I vår checkout fyller du i om du är ny eller befintlig Greenely-kund.

 • Vill du registrera dig som ny Greenely-kund kan du enkelt registrera dig till Greenely i kassan när du beställer laddbox.
 • För befintliga Greenely-kunder anger man sitt kundnummer i kassan.

Efter installation är genomförd kopplar du upp laddboxen mot Greenelys app och kan börja ladda smart. I samband med installation kommer du få instruktioner om hur du kopplar upp laddboxen. I samband med att du väljer att byta till Greenely säger Greenely upp ditt gamla elavtal och fixar ett smidigt byte till Greenely.

Kampanjpriset innebär en rabatt på 3 000 kr innan avdrag, (1 500 kr efter avdrag). Om din laddbox inte har blivit uppkopplad mot Greenelys app 30 dagar efter installationen anses rabatten ogiltig och du blir fakturerad mellanskillnaden till vårt ordinarie pris för Zaptec Go med installation. Detta skulle innebära att den totala kostnaden blir 3 000 kr mer. För att anses vara kvalificerad för rabatten krävs att den installerade laddboxen ska ha blivit uppkopplad mot Greenely-appen någon gång inom 30 dagar från installationsdatumet.

Erbjudandet på Zaptec Go gäller endast med installation.

anslutning till nyhetsbrev elbilsvaruhuset

Koppla upp dig mot vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig på nyhetsbrevet och ta del av alla nyheter och få personliga erbjudenden.

Zaptecpaket

Mälarvillans Enkla Elbilspaket
Kvinna laddar elbil hemma med Zaptec Go laddbox
Zaptec Go är en av de mest sålda laddboxarna på marknaden och passar alla typer av elbilar och hus. Detta paket passar för dig som vill ha en prisvärd och snygg laddbox som passar till din laddningsbara bil.
Tillägg
 • Förläng till 7M kabel: +150 SEK
 • Förläng till 10M kabel: +500 SEK
 • Färgalternativ: svart, vit, mossgrön, mörkblå, brun

Wallboxpaket

Wallbox paket
Wallbox Pulsar Max
Wallbox Pulsar Max är den laddbox som passar bäst för hus med solceller med hjälp av Eco-Smart Solar EV Charging. Vi har då tagit fram ett paket för om du har både laddningsbar bil och solceller.
Tillägg
 • 7M fast kabel: +500 SEK
 • Endast färgen vit finns i lager

Charge Ampspaket

Rebels dubbla paketet
Charge Amps Aura

Om du har fler än en elbil är det självklart att ni vill kunna ladda båda elbilarna samtidigt. I produkten finns en inbyggd dynamisk lastbalanserare som gör att den reglerar effekten två uttagen laddar på beroende på om det är en eller två bilar som laddar. Därför har vi tagit fram ett standardpaket för om ni har två elbilar:

Tillägg

 • Förläng till 1x 7M kabel: +150 SEK
 • Förläng till 1x 10M kabel: +500 SEK
 • Förläng till 2x 7M kabel: +300 SEK
 • Förläng till 2x 10M kabel: +1000 SEK

Regeringen eller Skatteverket har ännu inte informerat om hur framtiden för det gröna skatteavdraget kommer se ut. Vi har således ingen information om det kommer fortsätta under 2023 eller inte. Det finns en risk att avdraget tas bort, vilket skulle innebär att avdraget inte är berättigat och fulla priset behöver betalas.
 
Det nya gröna skatteavdraget trädde i kraft den 1 januari 2021 och gäller för alla installationer som slutförts mellan den 1 januari 2021 och den 31 januari 2023. För att kunna ta del av bidraget gäller det att din installation är betald innan den 31 december 2022.

För våra kunder ska känna sig trygga garanterar vi att om en order inkommer till oss senast 12:00 den 9 december 2022, kan vi säkerställa att vi hinner installera din laddbox innan sista ansökningsdag.

Det är viktigt att notera att nuvarande bestämmelser visar att privatpersoner bär ansvaret för betalningen och behöver själva se till att betalningen sker innan tidsfristen om det förmånliga skatteavdraget vill utnyttjas.
 
Branschen utgår idag från att regeringen kommer behålla skatteavdraget precis som det är utformat idag. Görs det inte kan det innebära att ditt köp blir dyrare då skatteavdraget inte längre kommer kunna nyttjas ifall installationen sker efter den 31 januari 2023.

Priset för vår standardinstallation inkluderad i priset. Denna kostnad täcker över 90% av alla våra installationer.

Alla delar av standardinstallation ovan ingår även i uppgraderingen till 22kW.

Du har möjlighet att uppgradera och framtidssäkra din laddbox till 22 kW (32 A trefas). Vid en uppgradering behövs det en grövre kabel som kostar mer än den som ingår i vår standardinstallation.

Det är alltså inte ett måste att ha 35 A huvudsäkring för att öka din effekt över 11kW. 35A är nödvändigt för att få ut 22 kW laddningseffekt men även med en huvudsäkring på 25 A kommer du att märka en skillnad med detta paket.

Du väljer till denna uppgradering i samband med ditt köp av laddbox.

När du väljer att även köpa till installation så får du möjlighet att ta del av ett statligt bidrag för grön teknik. Bidraget motsvarar 50% av det totala beloppet och appliceras automatiskt på din beställning.

Då vi vet att många av våra kunder har tidspress och kan få oväntad leverans av sin elbil tidigare än beräknat har vi nu valt att kunna erbjuda en express leverans och installation för de som önskar få sin box installerad snarast möjligt.

Express leverans innebär att våra installatörer måste lägga om sitt veckoschema och prioritera denna installation före andra. Därav den extra kostnaden för att snabbt få den installerad. Express innefattar i nuläget enbart Stockholm, Göteborg och Malmö regionen och innebär att du har en box installerad inom 5 arbetsdagar från det att ordern är lagt (innan 07:00 samma dag)

En lastbalanserare är en liten säkerhetsenhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att den känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset.

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedan går in i huset och startar tvätt- och diskmaskin, så sänker laddboxen laddeffekten. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till dina övriga energibehov.

Utan en lastbalanserare hade laddboxen fortsatt att ladda på samma effekt vilket hade riskerat ett överbelastat elsystem, oftast är det då ”proppen går”, men i värsta fall kan det leda till brand. Med en lastbalanserare behöver du inte tänka på att sätta i eller dra ut laddsladden när du gör olika hushållsaktiviteter, utan det räcker med att sätta in den direkt när du kommer hem.

Läs mer om lastbalanserare här

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar det alltid av säkerhetsskäl.

Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

De flesta hem i Sverige är säkrade mellan 16 – 25 Ampere. Med lastbalansering behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som din bil laddar så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.

Elförbrukning utan lastbalansering

Graf över total elförbrukning utan lastbalansering

Elförbrukning med lastbalansering

Graf över total elförbrukning med lastbalansering
Easee lastbalanserare Enegic

Lastbalanserare Enegic

Easee lastbalanserare Equalizer

Lastbalanserare Equalizer

Viktigt att känna till kring Kamstrup Elmätare

Har du en elmätare som har märket Kamstrup så fungerar lastbalanserare Equalizer om man lägger till en Kamstrup-Modul. Observera att det måste stå ”omnipower” på din Kamstrup-Elmätare för att det ska fungera. Se bild.

Kamstrup omnipower

Har du en Kamstrup-Elmätare där ”omnipower” INTE står med så kommer du att behöva välja en lastbalanserare Enegic.

Så kollar du om du har RJ12 eller RJ45-port

1. Kontakta din elleverantör

Ring din elleverantör och fråga om du har porten HAN RJ12 eller RJ45. Och om du har, bekräfta att den är/blir aktiverad. Detta brukar ta 2-3 dagar att få utfört.

2. Titta på din elmätare

Du kan själv kolla i ditt fasadskåp om du har någon av dessa två portar. Ofta finns de bakom en liten gummiflärp som skyddar dem. Porten ser ut som en vanlig nätverkskabel (sådan som du har till din router till ditt WI-FI hemma). Ofta sitter den dock bakom ett litet gummilock.

HAN port RJ12 RJ45

Exempel på elmätare och dess HAN-port placering :

En lastbalanserare är en liten enhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att laddboxen den  känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset. 

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedna går in i huset och sätter igång tvättmaskinen och diskmaskinen, så sänker laddboxen laddeffekten. Utan en lastbalansering finns risk att huvudsäkringar löser ut pga överbelastning. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till när det passar dig och ditt hus andra energibehov.

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar alltid att installera en lastbalanserare av säkerhetsskäl.
Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

Dessutom behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som du ser till att du laddar din bil så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.