fbpx

StjärnbetygRing 08-502 350 61 för personlig rådgivning

Våra kunder säger
kr 0

Shopping Cart

0
No products in the cart.

Våra köpvillkor

Följande köpvillkor gäller från och med 2021-08-01.

Tack för att du valt Elbilsvaruhuset.se som din trygga leverantör av laddbox och tillbehör.

Målsättningen med dessa köpvilkor är att på ett tydligt och lättläst sätt säkerställa att du förstår de villkor som gäller för köp, leverans och installation av våra laddboxar.

Vi vill att efter att du har läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av elbilsvaruhuset.se och de produkter som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss.

Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet. Köpvillkoren och annan information på elbilsvaruhuset.se finns bara på svenska.

För att kunna handla på elbilsvaruhuset.se måste du ha fyllt 18 år. Dessa villkor gäller när du som konsument gör köp på elbilsvaruhuset.se. Om du handlar genom ett företag gäller istället eventuella andra överenskomna köpvillkor eller den svenska köplagen (1990:931).

Där det i dessa köpvillkor ställs krav på skriftlig dokumentation uppfylls detta genom e-post, sms, brev eller liknande.

Innehållsförteckning
 1. Parter
 2. Allmän information och omfattning
 3. Produkter
 4. Installation
 5. Beställning
 6. Betalning
 7. Leverans
 8. Skattereduktion (Grön Teknik)
 9. Garanti
 10. Reklamation
 11. Ansvar
 12. Behandling av personuppgifter
 13. Ångerrätt för privatpersoner
 14. Övrigt
 15. Tvister
 16. Kontakt och support
1. Parter

Dessa allmänna köpvillkor gäller för alla individuella avtal om köp av varor eller tjänster som ingås mellan en kund, varvid avses en fysisk eller juridisk person (hädanefter kallad “Kunden”) och elsvaruhuset.se i Sverige AB, hädanefter kallat “elbilsvaruhuset.se” och ”säljaren”). Kunden och elbilsvaruhuset.se benämns i det följande gemensamt för ”Parterna”.

Kontaktuppgifter till Elbilsvaruhuset.se i Sverige AB:

Org.nr. 559310-7666

Adress till huvudkontoret: Primusgatan 95, 112 67 Stockholms län

Telefon till kundtjänst: 08-502 350 61

2. Allmän information och omfattning

2.1 Dessa köpvillkor gäller för elbilsvaruhuset.se försäljning av laddbox, laddstolpe, laddstation, laddkabel eller annan utrustning (benämnt ”Laddutrustning”) till Kunden, samt för installationstjänster i samband med köp av Laddutrustning (”Installation”).

2.2 Elbilsvaruhuset.ses köpvillkor kan komma att uppdateras allt eftersom det att Parterna har ingått ett avtal. Det är alltid de senast upprättade köpvillkoren som är giltiga och det är Kundens skyldighet att ta del av den senaste versionen av köpvillkoren. Den vid varje tidpunkt gällande versionen av köpvillkoren kommer att finnas tillgänglig på elbilsvaruhusets hemsida, www.elbilsvaruhuset.se.

2.3 Alla priser för Laddutrustning, Installation och tilläggskostnader framgår av säljaren vid var tid gällande prislista, tillgänglig via www.elbilsvaruhuset.se. Säljaren reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

2.4 Elbilsvaruhuset.se har för avsikt att all information om vårt produktsortiment och tjänsteutbud ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Elbilsvaruhsuet kan dock inte garantera korrektheten på informationen som finns presenterad på hemsidan eller vårt produkt- och tjänsteutbud i övrigt.

3. Produkter

3.1 Elbilsvaruhuset.se tillhandahåller ett av Sveriges bredaste sortiment av billtillbehör. Stora omfattningen av sortimentet utgår av laddboxar, laddstolpar, laddstationer och laddkablar.

3.2 Elbilsvaruhsuet.se tillhandahåller produkter i form av laddboxar, laddstolpar, laddstationer, laddkablar och lastbalanserare vars produkter inte är anpassade till alla bilar eller elmätare. Det ligger därför på kundens skyldighet att säkerställa att produkterna vid beställningen är kompatibel med den bil, elmätare eller elcentral som finns hos kunden.

3.3 Samtliga produkter som saluförs får endast användas i enlighet med respektive produkts bruksanvisning. Laddutrustning får endast användas till laddning av den typ av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddutrustningen är utformad.

3.4 För det fall Laddutrustningen används för att ladda bilar av annan typ eller med annan strömstyrka än sådan för vilken Laddutrustningen är utformad är Kunden ensam ansvarig för eventuella skador på Laddutrustning och bil.

4. Installation

4.1 Elbilsvaruhuset.se är stolta över att kunna erbjuda smidiga och kostnadseffektiva installationslösningar för laddboxar. Elbilsvaruhuset.se kan idag erbjuda installationer av laddstationer till alla adresser i Sverige, med förbehåll att kunden kan behöva bekosta visst resetillägg vid mindre tillgängliga adresser.

4.2 Samtliga tjänster avseende Installation tillhandahålls i samarbete med elbilsvaruhusets samarbetspartners. Elbilsvaruhuset.se samarbetar endast med auktoriserade Elinstallationsföretag. Alla installatörer är anställda hos företag som är auktorisation hos Elsäkerhetsverket och har egna kontrollprogram. De följer Elsäkerhetslagen 2016:732 och är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Våra kunder kan själva kontrollera detta på www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner.

4.3 Val av installatör beror på din geografiska placering och matchas med vår installatör som har kapacitet och tillgänglighet i ditt geografiska område.  Val av specifik installatör går ej att applicera och du får din installatör matchad efter det att du genomfört beställning.

4.4 Vid beställning av Installation levererar elbilsvaruhuset.se i enlighet med orderbekräftelsen som Kunden fick vid beställning.

4.5 Det kan uppstå tilläggskostnader i samband med installation och Elbilsvaruhuset.se ska inom rimlig mån informera Kunden om eventuella tilläggskostnader, men Elbilsvaruhuset.se förbehåller sig rätten att utföra sådana åtgärder (som inte fångas av avtal vid beställning) som är nödvändiga för Installationen av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom samt skäliga åtgärder för en mer estetisk och funktionell installation.

Arbeten likt dessa utförs enligt vår prislista för installationsarbeten och faktureras av elbilsvaruhuset.se eller installatören efter utfört arbete.

4.6 Vid beställning av Installation åligger det Kunden att tillse följande:

 • Att tillstånd från bostadsrättsförening, markägare, hyresvärd eller annan relevant rättighetshavare har inhämtats.
 • Att plats för installation är lämplig för Installation av Laddutrustningen.
 • Att installatören delges nödvändig och korrekt information samt erforderlig tillgång till plats för Installation av Laddutrustningen.
 • Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger elbilsvaruhuset enligt detta avtal) som är nödvändiga för Installation av Laddutrustningen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Detta inkluderar även sådana åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

4.7 För fullständiga villkor, inklusive priser, gällande installation av laddboxar, vänligen besök https://elbilsvaruhuset.se/installation/.

5. Beställning

5.1 Kunden gör enkelt sin beställning via elbilsvaruhusets hemsida. När elbilsvaruhuset mottar Kundens beställning bekräftas beställningen genom att en orderbekräftelse skickas till Kunden på den e-postadress som har angivits.

5.2 Eventuella preliminära skattereduktioner dras av Kundens totalpris i samband med beställningen. För mer information om skattereduktioner, se punkt 8.

5.3 Kunden skall noggrant läsa igenom mottagen orderbekräftelsen och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. Eventuella avvikelser mellan orderbekräftelse och beställning skall omgående meddelas Säljaren.

5.4 I samband med beställning ger Kunden Elbilsvaruhuset.se fullmakt att hämta uppgifter om Kundens anläggningsuppgifter, elnätsabonnemang, historiska och aktuella data tillgänglig från Kundens elmätare via nätägaren samt att ta reda på vem kundens elleverantör och balansansvariga är. Kunden ger Elbilsvaruhuset.se ensamrätt att själv eller den Elbilsvaruhuset.se anlitar i sitt ställe att analysera aktuell data och styra laddningen.

5.5 Kunden ger också fullmakt till Säljaren att ansöka om Grön Teknik åt Kundens vägnar till Skatteverket. Kunden ger elbilsvaruhuset rätt att ansöka om det baserat på den infon som förses vid ordertillfället (t.ex. personnummer, adress och fastighetsbeteckning). Vid tillfällen där Skatteverket kräver mer information kan kunden behöva förse Säljaren med kompletterande information där det ligger hos kunden att förse detta till elbilsvaruhuset för att elbilsvaruhuset ska kunna slutföra ärendet. I köp där Grön Teknik ingår förbehåller sig Elbilsvaruhuset.se rätten att debitera 100% av kostnaden ifall skatteverket nekar avdrag. Elbilsvaruhuset.se har även rätt att fakturera för extra kostnader som uppkommer i samband med installation.

6. Betalning

6.1 När du handlar på elbilsvaruhuset.se är det Svea som hanterar betalningen. Du välja att betala med bank-, kreditkort, Swish eller genom faktura. Vid betalning med bank- eller kreditkort eller Swish sköter Svea alla banktransaktioner kopplade till våra tjänster, genom att kontrollera att ditt kort är giltigt för köp direkt mot din bank. Dina kortuppgifter förmedlas direkt till din bank och vi hanterar därigenom inte själva några bank- eller kreditkortsnummer. Vid frågor om betalning kan du kontakta vår kundtjänst på +46 8-502 350 61.

6.2 Alla priser på elbilsvaruhuset.se är inklusive moms. Priserna anges i svenska kronor (SEK). Om du besöker elbilsvaruhuset.se som företag så är det möjligt att visa priserna exklusive moms. Fraktkostnad och eventuell administrativ avgift kan tillkomma. Elbilsvaruhuset reserverar sig för eventuella fel, exempelvis prisuppgifter, kampanjer, rabattkoder eller produktuppgifter som kan uppstå.

6.3 Vid tillfällen då det uppkommit tilläggskostnader fakturerar elbilsvaruhuset Kunden efter det att installationen är genomförd. Betalningsvillkor är 10 dagar för privatpersoner och 30 dagar netto för företag om inget annat har avtalats. Observera att du alltid måste ange ett fullständigt personnummer eller organisationsnummer vid köp med faktura.

6.4 Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

6.5 Vi på Elbilsvaruhuset.se tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas.

6.6 Vid tillfälle där kunden avbryter installationen eller använder sig av annan installatör som inte var överenskommet vid köptillfället förbehåller sig Elbilsvaruhuset.se rätten att debiterad de kostnaderna som tillkommer då avdraget för Grön Teknik inte längre är applicerbart för Elbilsvaruhuset.se. Elbilsvaruhuset.se har även rätt att fakturera för extra kostnader som uppkommer i samband med denna tvist.

7. Leverans

7.1 Elbilsvaruhuset skickar dina varor som paket inom Sverige. Vi har möjlighet att leverera utanför Sverige också men då behöver ni kontakta oss för att vi ska kunna ta det ärendet vidare. Kontakta oss på hej@elbilsvaruhuset.se

7.2 Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet i orderbekräftelsen. Säljaren bär risken för produkterna tills de övertas av Kunden, det vill säga när du har fått produkterna i din besittning. Vid hemleverans bör du tänka på att du själv har ansvar för att ta in produkterna i bostaden och att du måste vara på plats för att ta emot varorna. Vi kan kräva legitimation innan vi överlämnar varorna.

7.3 Om du har beställt mer än en produkt kan det förekomma att leveransen av produkterna sker i separata försändelser beroende på lagerstatus och leveransförseningar.

7.4 Våra hemleveranser utfärdas endast till platser där vi kan nå fram till leveransadressen med våra bilar, på farbar väg. Om leveransen av produkterna blir försenad ger vi dig information så fort vi har kunskap om det liksom information om, och eventuellt när, leverans kan ske, eller om produkten (produkterna) är slutsåld(a).

7.5 Uppskattad leveranstid för hela eller delar av leveransen kan komma att förändras. Om inget särskilt avtalats skriftligen utgår ingen ersättning för försenad leverans.

7.6 Ej hämtade varor returneras till oss. För alla leveranser som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, vilket uppgår till 300 kronor.

7.7 Om du mot förmodan skulle få en vara som du inte har beställt ber vi dig att kontakta du vår support på hej@elbilsvaruhuset.se så hjälper vi till att returnera varan.

7.8 Skulle du upptäcka en skada på ditt paket, anmäl det omgående till det utlämningsställe där du hämtade varan. Där får du också hjälp att göra en skadeanmälan. Vi rekommenderar att du inte hämtar ut ett paket som är skadat, eftersom skadan då inte längre kan härledas till transporten. Om du upptäcker skadan först då du öppnat paketet och skadan är sådan att den kan kopplas till transporten, kontakta ombudet för att göra en skadeanmälan senast fem dagar från det att du tagit emot din vara.

7.9 Returer sker på din egen bekostnad, med undantag för det fall att varan är defekt eller fellevererad. Vid retur av produkter förbehåller vi oss rätten att debitera en kostnad för returfrakt motsvarande 200 kronor per kolli. Retur av produkter relaterat till laddstolpar, så som exempelvis stolprör och betongfundament, debiteras med en extra avgift upp till 300 kronor.

8. Skattereduktion (Grön Teknik)

8.1 Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för delar av kostnaden om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Avdraget får vara högst 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

8.2 På Kundens begäran ansvarar Elbilsvaruhuset för att ansöka om skattereduktion för grön teknik hos Skatteverket.

8.3 Vid betalning av Kundens beställning genomför Elbilsvaruhuset, på begäran av Kunden, ett preliminärt avdrag på den totala kostnaden. För det fall att ansökan skattereduktion nekas förbehåller sig Elbilsvaruhuset rätten att fakturera Kunden mellanskillnaden mellan redan erlagd betalning och den totala kostnaden för Kundens beställning.

8.4 Vid de fall där Kundens information uteblivit och där Elbilsvaruhuset väljer att bistå med administrering av betalningen ytterligare i form av ny orderläggning eller längre administrativa arbeten åt Kundens räkning förbehåller sig Elbilsvaruhuset rätten att debitera en administreringsavgift om upp till 500 SEK.

8.5 Elbilsvaruhuset åtar sig att administrera grön teknik åt Kunden från första föreslagna installationstillfälle, alternativt första försök till kontakt ifall svar uteblir, och ytterligare trettio (30) dagar därefter. Skulle installation senareläggas mer än den nämnda tiden, på kundens initiativ, har Elbilsvaruhuset rätt att fakturera kunden för belopp motsvarande skattereduktion. Beställaren bär då själv ansvar för administrering av ansökan för grön teknik.

9. Garanti

9.1 Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Elbilsvaruhuset lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

10. Reklamation

10.1 För företag Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Elbilsvaruhuset, dock senast 10 dagar från mottagande av produkten/installationen samt på visst angivet sätt returnera produkten. Vid reklamation ska kund kontakta Elbilsvaruhuset, företrädesvis via e-post. Elbilsvaruhuset skall inom 72 timmar från mottagande av reklamation återkomma med ett ärendenummer. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Elbilsvaruhuset tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Elbilbilsvaruhuset vara betald. Vidare ska ordernummer och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Elbilsvaruhuset rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Elbilsvaruhuset förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

10.2 För privatpersoner  Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara tre år. För att åberopa reklamationsrätten är det du som kund som skall påvisa att felet på varan fanns vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Vid reklamation ska kund kontakta Elbilsvaruhuset, företrädesvis via e-post. Elbilsvaruhuset skall inom 3 arbetsdagar från mottagande av reklamation återkomma med ett ärendenummer. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation.

11. Ansvar

11.1 Elbilsvaruhuset ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsleverantörer och internetleverantörer.

11.2 Elbilsvaruhuset ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

11.3 Elbilsvaruhuset ansvarar inte för eventuella fel, skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av Installation. Samtliga ärenden hänförliga till Installation skall hanteras direkt mellan Kunden och installatören.

11.4 Köparen är ansvarig för att den för laddning avsedda elbilen är kompatibel med Laddutrustningen. Elbilsvaruhuset ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av att elbilen och Laddutrustningen inte är fullständigt kompatibla.

12. Behandling av personuppgifter

12.1 För att kunna erbjuda dig Sveas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Svea, för att Svea ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Sveas egen dataskyddsinformation.

12.2 I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i syfte att underlätta ärendehanteringen informeras Kunden om att de personuppgifter som lämnas till Elbilsvaruhuset kommer att användas i Elbilsvaruhuset ord- och textbehandling, registerföring, redovisning, övrig administration samt e-post.

12.3 Vid köp av Laddutrustning, Installation eller molntjänst ska Kunden lämna uppgift om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. I samband med köp av Installationstjänster ska även installationsadress uppges samt fastighetsbeteckning.

12.4 Elbilsvaruhuset ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.5 Elbilsvaruhuset kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.6 Kunden har rätt att av begära tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dennes personuppgifter. Kunden har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Kunden har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om Kunden, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Kunden har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

12.7 Kunden har rätt till rättelse av dennes personuppgifter. Elbilsvaruhuset kommer på Kunden begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter Elbilsvaruhuset behandlar om Kunden.

12.8 Kunden har rätt till radering av dennes personuppgifter. Det innebär att Kunden har rätt att begära att dennes personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att Elbilsvaruhuset inte omedelbart får radera Kundens personuppgifter, till följd av exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning.

12.9 Kunden har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om Kunden invänder mot sådan behandling kommer Elbilsvaruhuset enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än Kundens intressen.

13. Ångerrätt

 (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler)

13.1 Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller för varor och enskilda tjänster. En konsument har rätt att ångra sitt köp av Laddutrustning genom att sända ett meddelande om detta till hej@elbilsvaruhuset.se inom fjorton (14) dagar från Kundens mottagande av Laddutrustning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av Elbilsvaruhuset via ovanstående mailadress.

13.2 För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det närmaste samma mängd och skick som när du mottog den. Säljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar du själv. Säljaren är skyldig att betala tillbaka hela köpeskillingen, inklusive frakt för försändelsen, expeditionsavgift, tullavgifter, postförskott etc. Återbetalning ska ske senast 14 dagar från den dag då säljaren tog emot köparens meddelande förutsatt att Elbilsvaruhuset.se inom denna tid fått varan i retur.

13.3 Vid återbetalning kommer vi att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning, utan att det medför några extra avgifter för dig.

13.4 Elbilsvaruhuset har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit de returnerade produkterna. Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från det datum då du informerade oss om att du önskade nyttja ångerrätten.

13.5 Har du hunnit använda din vara och utnyttjar ångerrätten kan det innebära en viss värdeminskning, på din bekostnad. Dessa ärenden hanteras individuellt.

13.6 En konsument har rätt att ångra sitt köp av installation genom att sända ett meddelande om detta till hej@elbilsvaruhuset.se inom fjorton (14) dagar från beställning. Ett standardformulär för utövande av ångerrätt kan begäras av Elbilsvaruhuset via ovanstående mailadress. Om Kunden önskar få Installation utförd inom fjorton (14) dagar från beställning skall Kunden lämna samtycke till påbörjan av Installation, där denne samtidigt medger att ångerrätt ej föreligger för slutförd tjänst. För det fall att Kunden önskar påbörjan av Installation inom nämnd period och för det fall att Kunden utövar sin ångerrätt under skall Kunden ersätta Elbilsvaruhuset för en proportionell andel av det avtalade priset för Installation som delvis utförts innan Kunden utövade ångerrätten.

13.7 Ångerrätten slutar gälla i den stund som tjänsten, i det här fallet Installation, påbörjas. I de fall där beställningen inkluderar nyttjande av skattereduktion, såsom grön teknik, anses samtliga produkter utgöra en del tjänsten. Därav avsäger sig kunden sin ångerrätt vid påbörjad installation oavsett om produkten direkt påverkas av installation eller inte.

13.8 Kunden har rätt att avboka och skicka tillbaka produkterna senast inom 14 dagar efter att du har tagit emot leveransen. En returavgift om 200kr för fraktkostnad och hanteringskostnad till vår 3PL kommer att debiteras. Vid avbokning av installationen inom 72h innan installationstillfället förbehåller vi oss att ta ut en avbokningsavgift om 1 000kr.

13.9 Produkten skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer), om möjligt i originalemballaget.

13.10 Skulle installationen inte kunna genomföras när installationstillfället är bokat, dvs en så kallad ”Bomkörning” inträffa. Förbehåller sig elbilsvaruhuset.se att ta ut en bomkörningsavgift om 3 000kr.

En bomkörning innebär att uppdraget som skulle utföras inte blev av. Det kan bero på flera orsaker, te.x, ingen hemma på avtalad tid, fel adress information till installatören eller arbetsplatsen är inte säker.

14. Övrigt

14.1 Elbilsvaruhuset har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för Kunden. Vidare har Elbilsvaruhuset rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

15. Tvister

15.1 Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se eller per post:

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga Elbilsvaruhuset.se i Sverige AB. Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort.

16. Kontakt och support

Är du osäker eller har några som helst frågor kan när som helst höra av dig till Elbilsvaruhuset för support och övriga frågor. Supporten nås helgfria vardagar via mail på: hej@elbilsvaruhuset.se.

Koppla upp dig mot vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig på nyhetsbrevet och ta del av alla nyheter och få personliga erbjudenden.

Zaptecpaket

Mälarvillans Enkla Elbilspaket
Kvinna laddar elbil hemma med Zaptec Go laddbox
Zaptec Go är en av de mest sålda laddboxarna på marknaden och passar alla typer av elbilar och hus. Detta paket passar för dig som vill ha en prisvärd och snygg laddbox som passar till din laddningsbara bil.
Tillägg
 • Förläng till 7M kabel: +150 SEK
 • Förläng till 10M kabel: +500 SEK
 • Färgalternativ: svart, vit, mossgrön, mörkblå, brun

Wallboxpaket

Wallbox paket
Wallbox Pulsar Max
Wallbox Pulsar Max är den laddbox som passar bäst för hus med solceller med hjälp av Eco-Smart Solar EV Charging. Vi har då tagit fram ett paket för om du har både laddningsbar bil och solceller.
Tillägg
 • 7M fast kabel: +500 SEK
 • Endast färgen vit finns i lager

Charge Ampspaket

Rebels dubbla paketet
Charge Amps Aura

Om du har fler än en elbil är det självklart att ni vill kunna ladda båda elbilarna samtidigt. I produkten finns en inbyggd dynamisk lastbalanserare som gör att den reglerar effekten två uttagen laddar på beroende på om det är en eller två bilar som laddar. Därför har vi tagit fram ett standardpaket för om ni har två elbilar:

Tillägg

 • Förläng till 1x 7M kabel: +150 SEK
 • Förläng till 1x 10M kabel: +500 SEK
 • Förläng till 2x 7M kabel: +300 SEK
 • Förläng till 2x 10M kabel: +1000 SEK

Regeringen eller Skatteverket har ännu inte informerat om hur framtiden för det gröna skatteavdraget kommer se ut. Vi har således ingen information om det kommer fortsätta under 2023 eller inte. Det finns en risk att avdraget tas bort, vilket skulle innebär att avdraget inte är berättigat och fulla priset behöver betalas.
 
Det nya gröna skatteavdraget trädde i kraft den 1 januari 2021 och gäller för alla installationer som slutförts mellan den 1 januari 2021 och den 31 januari 2023. För att kunna ta del av bidraget gäller det att din installation är betald innan den 31 december 2022.

För våra kunder ska känna sig trygga garanterar vi att om en order inkommer till oss senast 12:00 den 9 december 2022, kan vi säkerställa att vi hinner installera din laddbox innan sista ansökningsdag.

Det är viktigt att notera att nuvarande bestämmelser visar att privatpersoner bär ansvaret för betalningen och behöver själva se till att betalningen sker innan tidsfristen om det förmånliga skatteavdraget vill utnyttjas.
 
Branschen utgår idag från att regeringen kommer behålla skatteavdraget precis som det är utformat idag. Görs det inte kan det innebära att ditt köp blir dyrare då skatteavdraget inte längre kommer kunna nyttjas ifall installationen sker efter den 31 januari 2023.

Priset för vår standardinstallation inkluderad i priset. Denna kostnad täcker över 90% av alla våra installationer.

Alla delar av standardinstallation ovan ingår även i uppgraderingen till 22kW.

Du har möjlighet att uppgradera och framtidssäkra din laddbox till 22 kW (32 A trefas). Vid en uppgradering behövs det en grövre kabel som kostar mer än den som ingår i vår standardinstallation.

Det är alltså inte ett måste att ha 35 A huvudsäkring för att öka din effekt över 11kW. 35A är nödvändigt för att få ut 22 kW laddningseffekt men även med en huvudsäkring på 25 A kommer du att märka en skillnad med detta paket.

Du väljer till denna uppgradering i samband med ditt köp av laddbox.

När du väljer att även köpa till installation så får du möjlighet att ta del av ett statligt bidrag för grön teknik. Bidraget motsvarar 50% av det totala beloppet och appliceras automatiskt på din beställning.

Då vi vet att många av våra kunder har tidspress och kan få oväntad leverans av sin elbil tidigare än beräknat har vi nu valt att kunna erbjuda en express leverans och installation för de som önskar få sin box installerad snarast möjligt.

Express leverans innebär att våra installatörer måste lägga om sitt veckoschema och prioritera denna installation före andra. Därav den extra kostnaden för att snabbt få den installerad. Express innefattar i nuläget enbart Stockholm, Göteborg och Malmö regionen och innebär att du har en box installerad inom 5 arbetsdagar från det att ordern är lagt (innan 07:00 samma dag)

En lastbalanserare är en liten säkerhetsenhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att den känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset.

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedan går in i huset och startar tvätt- och diskmaskin, så sänker laddboxen laddeffekten. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till dina övriga energibehov.

Utan en lastbalanserare hade laddboxen fortsatt att ladda på samma effekt vilket hade riskerat ett överbelastat elsystem, oftast är det då ”proppen går”, men i värsta fall kan det leda till brand. Med en lastbalanserare behöver du inte tänka på att sätta i eller dra ut laddsladden när du gör olika hushållsaktiviteter, utan det räcker med att sätta in den direkt när du kommer hem.

Läs mer om lastbalanserare här

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar det alltid av säkerhetsskäl.

Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

De flesta hem i Sverige är säkrade mellan 16 – 25 Ampere. Med lastbalansering behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som din bil laddar så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.

Elförbrukning utan lastbalansering

Graf över total elförbrukning utan lastbalansering

Elförbrukning med lastbalansering

Graf över total elförbrukning med lastbalansering
Easee lastbalanserare Enegic

Lastbalanserare Enegic

Easee lastbalanserare Equalizer

Lastbalanserare Equalizer

Viktigt att känna till kring Kamstrup Elmätare

Har du en elmätare som har märket Kamstrup så fungerar lastbalanserare Equalizer om man lägger till en Kamstrup-Modul. Observera att det måste stå ”omnipower” på din Kamstrup-Elmätare för att det ska fungera. Se bild.

Kamstrup omnipower

Har du en Kamstrup-Elmätare där ”omnipower” INTE står med så kommer du att behöva välja en lastbalanserare Enegic.

Så kollar du om du har RJ12 eller RJ45-port

1. Kontakta din elleverantör

Ring din elleverantör och fråga om du har porten HAN RJ12 eller RJ45. Och om du har, bekräfta att den är/blir aktiverad. Detta brukar ta 2-3 dagar att få utfört.

2. Titta på din elmätare

Du kan själv kolla i ditt fasadskåp om du har någon av dessa två portar. Ofta finns de bakom en liten gummiflärp som skyddar dem. Porten ser ut som en vanlig nätverkskabel (sådan som du har till din router till ditt WI-FI hemma). Ofta sitter den dock bakom ett litet gummilock.

HAN port RJ12 RJ45

Exempel på elmätare och dess HAN-port placering :

En lastbalanserare är en liten enhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att laddboxen den  känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset. 

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedna går in i huset och sätter igång tvättmaskinen och diskmaskinen, så sänker laddboxen laddeffekten. Utan en lastbalansering finns risk att huvudsäkringar löser ut pga överbelastning. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till när det passar dig och ditt hus andra energibehov.

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar alltid att installera en lastbalanserare av säkerhetsskäl.
Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

Dessutom behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som du ser till att du laddar din bil så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.