fbpx

Aktuella elbilstrender på marknaden 2022

Aktuella elbilstrender på marknaden 2022

Elbilsmarknaden växer kraftigt både i Sverige och globalt. Under 2021 dubblerades antalet elbilar på den svenska marknaden, och trenden har fortsatt in på 2022. De senaste 12 månaderna har elbilsmarknaden sett en tillväxt på hela 55 procent. Med det sagt har elbilen fortfarande mycket mark att hämta, idag utgör de endast sju procent av Sveriges totala bilflotta.

Elbilarna må vara betydligt färre till antalet men sett till nyregistreringar ser verkligheten annorlunda ut, hittills i år är i stort sett var annan bil laddbar. Både elbilen och en mer miljömedveten levnadsstil blir allt vanligare på den svenska marknaden, och fler ”traditionella biltillverkare” börjar skifta sin produktion mot elbilar. Över hälften av alla biltillverkare vars bilar återfinns på den svenska marknaden har kommunicerat att de planerar en total övergång till elektriska modeller.

Den globala marknaden växer

Bara i år har det registrerats fler bilar med möjlighet till laddning än vad som fanns i Sverige Q1 2019. Globalt sett har Kina fortfarande den största elbilsmarknaden men sedan 2020 är den snabbaste tillväxten i Europa. Den globala elbilsmarknaden förväntas fortsätta växa med över 50% i försäljning årligen fram till 2025.

Bättre infrastruktur

En förutsättning för att elbilsmarknaden ska kunna växa är att det finns tillräckligt med laddstationer utspridda runt om i landet, och världen. I maj 2022 fanns 2 744 publika laddstationer och totalt 15 211 laddpunkter. Nya regleringar, krav och incitament har införts på senare år för att främja övergången till förnybara drivmedel, bland annat Grön Teknik Bidrag.

Många destinationer har egna incitament till att installera laddstationer för att attrahera besökare, såsom restauranger, hotell och nöjesattraktioner. Under 2021 infördes dock även ett EU direktiv i Sverige som sätter krav på nybyggnationer av flerbostadshus eller kommersiella fastigheter. Lagen lyder att om det finns fler än 10 parkeringsplatser i anslutning till flerbostadshus eller kommersiell fastighet, måste laddinfrastruktur dras till samtliga parkeringsplatser. Om det är vid en kommersiell fastighet behöver 20% av parkeringsplatserna ha laddinfrastruktur, och det måste finnas minst en laddpunkt. År 2025 förväntar man implementera ytterligare krav och regleringar.  

5G

Den snabba utvecklingen av 5G innebär också många nya möjligheter för elbilar. 5G ger elbilen bland annat extra säker uppkoppling för snabb och säker kommunikation med laddstationer och interna system, särskilt om uppkopplingen skulle bli hotad av exempelvis en storm. 5G blir också en viktig förutsättning för självkörande bilar; den snabba kommunikationen och reaktionen som krävs för att självkörande bilar ska fungera på ett säkert sätt kan bara uppnås med hjälp av 5G.

Ökad medvetenhet bland konsumenter

Laddar en elbil

Fler och fler börjar göra aktiva val för att minska på sina klimatavtryck, och det blir dessutom allt lättare att göra sådana val. Elbilen, som tidigare varit en nishad marknad med höga priser, har successivt börjat öppna upp sig och bli tillgängligt för den breda massan. I takt med att marknaden i allt större utsträckning styrs om mot eldrift pressar inköpspriserna både produktionsled och mot konsument

Elbilar blir allt billigare, men konsumenter får också en ökad medvetenhet om fördelarna med elbil. Förutom miljömedvetenhet och de många smarta funktioner som elbilar kan vara utrustade med, är kostnaden per mil också billigare med elbil jämfört med en vanlig förbränningsbil, framförallt i den värld vi ser nu där fossilbränslet skenar i pris. Tidigare har det även funnits en stor oro över att bilens batteri inte skulle räcka till och att man skulle bli stående mitt ute i ingenstans, men allt fler börjar inse att den rädslan är obefogad i takt med att Sveriges laddnätverk byggs ut.

Enligt en studie av Goldman Sachs förutspås det att elbilar kommer vara billigare än bränslebilar 2030. Med allt fler tillgängliga elbilar, bättre infrastruktur och växande global marknad ser framtiden för elbilar onekligen ljus ut. Elbilsvaruhuset finns för dig och din nya, eller framtida, elbil som en komplett leverantör av laddbox samt installation och drar full nytta av det statliga Grön Teknik-bidraget.

Hugo Flygare Marketing
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Kom igång och ladda din bil idag!
Sveriges mest prisvärda elbilsladdare installerad och klar när det passar dig!
Senaste artiklar
Marknadens mest prisvärda elbilsladdare

Sveriges mest prisvärda elbilsladdare installerad och klar när det passar dig!

Easee lastbalanserare Enegic

Lastbalanserare Enegic

Easee lastbalanserare Equalizer

Lastbalanserare Equalizer

Så kollar du om du har RJ12 eller RJ45-port

1. Kontakta din elleverantör

Ring din elleverantör och fråga om du har porten HAN RJ12 eller RJ45. Och om du har, bekräfta att den är/blir aktiverad. Detta brukar ta 2-3 dagar att få utfört.

2. Titta på din elmätare

Du kan själv kolla i ditt fasadskåp om du har någon av dessa två portar. Ofta finns de bakom en liten gummiflärp som skyddar dem. Porten ser ut som en vanlig nätverkskabel (sådan som du har till din router till ditt WI-FI hemma). Ofta sitter den dock bakom ett litet gummilock.

HAN port RJ12 RJ45

Exempel på elmätare och dess HAN-port placering :

En lastbalanserare är en liten enhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att laddboxen den  känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset. 

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedna går in i huset och sätter igång tvättmaskinen och diskmaskinen, så sänker laddboxen laddeffekten. Utan en lastbalansering finns risk att huvudsäkringar löser ut pga överbelastning. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till när det passar dig och ditt hus andra energibehov.

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar alltid att installera en lastbalanserare av säkerhetsskäl.
Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

Dessutom behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som du ser till att du laddar din bil så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.