fbpx

Den svenska elbilsmarknaden växer explosionsartat

Elbil laddning
Svenska elbilsmarknaden
Källa: Power Circle

Idag finns det över 338 619 registrerade laddbara bilar i Sverige, varav 38% av dem är elbilar och resterande 62% är laddhybrider. De senaste tolv månaderna har tillväxten för de laddbara bilarna varit 56%. De många prognoser som tagits fram för att estimera tillväxten på marknaden har visat sig vara felaktiga då det faktiska utfallet har överstigit prognosen och visar på en ännu större tillväxt än förväntat.

Elbilar på den svenska marknaden är fortfarande relativt nytt, men andel nyregistrerade elbilar växer markant varje år. 2021 var det år omställningen till elbilar tog ordentlig fart, och idag är var sjunde ny bil på den svenska marknaden eldriven. Än så länge dominerar fortfarande hybridbilar bland laddbara bilar. Om man räknar både elbilar och hybridbilar (Inkl. Plug-in- hybrid-, och mild-hybrider för E85, bensin och diesel) stod dessa för hela 62% av Sveriges nyregistrerade bilar 2021, vilket även här är en stark ökning jämfört med 2020, då andelen låg på 43%. Oavsett ”ren” elbil eller hybridbil är Sveriges skifte mot hållbara driftmedel ett faktum, och att 2022 kommer följa samma starka tillväxt är nästan ett givet snarare än en sannolikhet.

Om vi jämför april 2022 siffror med motsvarande siffror från 2021 landar vi på en intressant observation där ökningen enbart är 11% jämfört med mars som hade en ökning på 250%. Anledningen till den stora skillnaden är att elbilsbonusen höjdes från 60 000 till 70 000 kronor i april 2021, vilket gjorde att folk väntade med att registrera sina elbilar tills den trädde i kraft. Det innebär att elbilarna fick en rejäl skjuts då i totala siffror. Oavsett fortsätter ändå trenden med att cirka hälften av alla bilar som nyregistreras är laddbara. Det som nu blir intressant att följa är hur jämförelsetalen kommer att se de resterande månaderna under 2022.

Enligt en prognos av Bil Sweden förväntas antal registrerade bilar 2022 landa på ca 325 000 nya bilar, en ökning på 8% jämfört med 2021. Utav dessa kommer ungefär 60% vara laddbara bilar, där elbilarnas andel kommer öka till 34%, och laddhybridernas andel landar på 26%.

Den vanligaste anledningen till att svenskar tvekar med att köpa elbil är s.k. räckviddsångest, det vill säga oro över att bilbatteriet ska ta slut innan man hinner nå sin närmsta laddstation, och därmed blir stående någonstans på motorvägen. Detta är i praktiken sällan ett problem då Sverige har ett brett nätverk av laddstationer utspridda runtom i landet som ständigt förbättras och utvecklas. I takt med allt fler börjar inse fördelarna med elbil och att riskerna för att bli stående ute i ingenstans minskar, kan vi även vänta en fortsatt stark tillväxt i andelen elbilar i Sverige. Med de senaste årens starka utveckling i antal nyregistrerade elbilar ser 2022 och framtiden onekligen ljus ut.

Med den ökade efterfrågan på elbilar och laddhybrider ökar även kravet för en mer utbredd laddinfrastruktur, inte minst hemma hos sig. För att kunna ladda elbilen på ett säkert sätt hemma behövs en passande laddbox. Elbilsvaruhuset.se startades för att bidra med laddboxar till privatpersoner till ett konkurrenskraftigt pris. Inte nog med att det finns ett brett sortiment av laddboxar, ingår även en installation alltid i priset, och på dras även Grön Teknik bidraget av på priset direkt vid köp.

Cecilia Tran Operations Manager
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Kom igång och ladda din bil idag!
Sveriges mest prisvärda elbilsladdare installerad och klar när det passar dig!
Senaste artiklar

Billigaste elbilarna 2022

Situationen i världen fortsätter påverka marknaden och inflationstakten fortsätter öka, detta smittar givetvis av sig även på elbilsmarknaden. Eftersom priserna

Läs mer
Marknadens mest prisvärda elbilsladdare

Sveriges mest prisvärda elbilsladdare installerad och klar när det passar dig!