fbpx

StjärnbetygRing 08-502 350 61 för personlig rådgivning

Våra kunder säger
Elstöd 2023

Elstöd 2023

statliga elstödet

Inom kort kommer det mycket välkomna elstödet betalas ut som en reaktion på de höga elpriserna, för att hjälpa hushåll och företag att klara vintern. Det är en viktig åtgärd som gör att många hushåll och företag inte behöver oroa sig för att de inte ska kunna betala för sin el. Utbetalning av elstödet till hushåll i elområde 3 och 4 inleds den 20 februari 2023. Det här kommer både göra att hushåll och företag kan klara vintern och minska oron kopplad till de höga elpriserna. Elstödet kommer totalt omfatta 10 miljarder kronor! Hur kommer du nyttja ditt elstöd?

Elstöd för hushåll i elområde 3 och 4

Alla som har använt el i sitt hem mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022, och har ett elnätsavtal för konsumentändamål i elområde 3 (mellersta Sverige) och 4 (södra Sverige), har rätt till ersättning. Det är den person som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som har rätt till ersättning. Försäkringskassan kommer tillsammans med Swedbank hantera utbetalningen av elstödet till hushåll i elområde 3 och 4. Och nu är det inte långt kvar tills utbetalningen kommer, den inleds så snart som 20 februari 2023.

Hur fördelas elstödet

Sveriges fyra elområden för elstödet

Stödet fördelas efter Sveriges fyra elområden enligt följande: SE1 (Luleå) och SE2 (Sundsvall) får 90 öre per kilowattimme i elstöd, SE 3 (Stockholm) får 126 öre per kilowattimme i elstöd och SE 4 (Malmö) får 129 öre per kilowattimme i elstöd. Denna fördelning innebär att de som bor i SE4 kommer att få det högsta elstödet. Till en början var tanken att elstödet endast skulle utbetalas till elområde SE3 och SE4, men 9 januari 2023 beslutade regeringen att även inkludera norra Sverige i elstödet.

Utbetalning efter elområde:

 • SE1 får 90 öre per förbrukad kilowattimme utbetalt i elstöd.
 • SE2 får 90 öre per förbrukad kilowattimme utbetalt i elstöd.
 • SE3 får 126 öre per förbrukad kilowattimme utbetalt i elstöd.
 • SE4 får 129 öre per förbrukad kilowattimme utbetalt i elstöd.

Inget tak för utbetalningarna

Inget tak i förslaget från Svenska kraftnät. Det beror på att regeringen har sagt att referenspriset ska vara 75 öre per kWh och att Svenska kraftnät ska spara flaskhalsintäkter. Regeringen ville att Svenska kraftnät ska överväga ett tak för stora elförbrukare och ta hänsyn till hushåll som bor i kallare delar av landet. Men det finns inget tak. Malin Stridh sa till Aftonbladet att det är för att tidsramen är kort. Det hade även varit svårt att hitta principer som är lika för alla elanvändare. 

Kritik mot elstödet

Vissa ekonomer tror att elstödet kan leda till minskad motivation för hushållen att spara el. Aftonbladet pratade med Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken. Hon är en av dem som är kritiska och anser att det vore bättre med riktade stöd till hushåll och företag som drabbas hårt.

Enligt Nyman etablerar utbetalningar av stöd som kompensation en norm hos Sveriges elkunder, vilket kan påverka motivationen att spara på elförbrukningen. Detta är det tredje elprisstödet som en svensk regering beslutar om.

Aftonbladet pratade även med John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet. Han är kritisk och menar att detta skapar förväntningar hos elkunder att staten kommer gå in och kompensera när en situation uppstår igen. Han anser att detta är väldigt skadligt och ökar risken för perioder med ännu högre elpriser.

Elstöd privatperson

Få ditt elstöd som privatperson i Sverige. Om du har konto hos Swedbank, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten har du antagligen redan fått dina pengar. Stödet täcker upp till 80 % av elförbrukningen som inte överskrider 18 000 kWh. Om du inte har fått stödet ännu kan det bero på saknade uppgifter. Var försiktig med bedragare som frågar efter dina uppgifter. Glöm inte att även företagare kan få stöd. Bor du utomlands? Kontrollera brev för utbetalningsinformation. Och kom ihåg att även om du anmält konto tidigare måste du göra det igen för senare period.

Elstöd företag

Få elstöd för ditt företag. Du som har ett företag i elområde 3 eller 4 ansöker om stödet hos Skatteverket. Företagstyper som enskilda näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag och föreningar är berättigade. Sista ansökningsdag är 25 september 2023. Stödet täcker framtida kostnader baserat på elförbrukningen mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022. Ansökningsberättigade inkluderar juridiska personer som aktiebolag, handelsbolag och föreningar, samt vissa dödsbon. Ansökan görs genom Skatteverkets e-tjänst.

För att säkerställa korrekt behandling och utbetalning är det viktigt att följa riktlinjerna. Storleken på stödet varierar beroende på elförbrukningen och elområdet. Maximalt belopp är 20 miljoner kronor.

För mer information och instruktioner om ansökan, behörighet och utbetalning, besök Skatteverkets webbplats.

Vanliga frågor om elstödet

När betalas elstödet ut?

Elstödet betalas ut med start den 20 februari. Om ditt namn stod på elnätsavtalet den 17 november 2022, kommer du att få en summa som baseras på din elförbrukning mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022. De första privatpersonerna kommer att få sina pengar den 23 februari, medan de flesta ska ha fått sina pengar före den 7 mars. Försäkringskassan varnar för bedragare som kontaktar dig och ber dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd! Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans

Vem får elstöd?

Alla konsumenter som använt el i hushållet under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 och har elnätsavtal för konsumentändamål i elområde 3 (mellersta Sverige) och 4 (södra Sverige) har rätt till ersättning. Det är den person som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som har rätt till ersättning. Försäkringskassan har meddelat att utbetalning påbörjas den 20 februari till privatpersoner för perioden oktober 2021 – september 2022 och regeringen beslutade den 9 februari att även dödsbon ska ingå i det elstöd som betalas ut till privatpersoner med start den 20 februari 2023.

Elstödet till privatpersoner i hela landet för perioden november-december 2022 har en begränsning på 80 procent.

Hur söker man elstöd?

Du behöver inte ansöka för att ta del av elstödet. Vad du dock behöver göra är att anmäla/kontrollera ditt bankkonto i Swedbanks kontoregister senast 13 februari. Har du gjort det får du elstödet så snabbt som möjligt. Gör du det inte kommer du fortfarande få din utbetalning, det kommer bara ta längre tid.

Hur mycket får man i elstöd?

Elstödet betalas ut i två omgångar. Den ena utbetalningen berör enbart elområde 3 och 4 och rör perioden 1 oktober 2021 till 31 september 2022. Den andra utbetalningen når ut i hela landet och baseras på perioden november-december 2022.

1 oktober 2021 – 31 september 2022

SE3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.
SE4 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

November – december 2022

SE1 får 90 öre per förbrukad kilowattimme.
SE2 får 90 öre per förbrukad kilowattimme.
SE3 får 126 öre per förbrukad kilowattimme.
SE4 får 129 öre per förbrukad kilowattimme.

Får man elstöd om man har fast elpris?

Elstödet som har tagits fram av Svenska kraftnät ska gå till att hantera onormalt höga elpriser och bygger på historisk förbrukning under tolvmånadersperioden, oktober 2021 till september 2022. Det spelar ingen roll om elkunden har ett fast eller rörligt pris.

Använd elstödet för att dra ner på dina elkostnader

zaptec go 1
Bild: Zaptec

Elstödet till hushållen i elområde 3 och 4 börjar utbetalas den 20 februari 2023, medan hushållen i norra Sverige kommer att få del av stödet via en ansökan hos Energimarknadsinspektionen. Till dig med elbil är en investering i en laddbox ett sätt att dra ner på dina elkostnader. Detta kan du göra genom att schemalägga din laddning under dygnets billigaste eltimmar. Med laddboxen Zaptec Go har du möjligheten att automatisera schemaläggningen med funktionen Eco Mode. Vill du veta mer om alla våra laddboxar rekommenderar vi vår guide Laddbox Bäst i test. Vill du veta mer om hur du kan spara pengar på din elbilsladdning? Vi finns ett samtal eller ett mail bort

hugo 500a
Hugo Flygare Content Manager
Kom igång och ladda din bil idag!
Sveriges mest prisvärda elbilsladdare installerad och klar när det passar dig!
Senaste artiklar
Marknadens mest prisvärda elbilsladdare

Sveriges mest prisvärda elbilsladdare installerad och klar när det passar dig!

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Nav bar

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Få offert – Form Test

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Få offert – Publik Laddare

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Om Oss
greenely-kampanj

Tillsammans med Greenely kan vi på elbilsvaruhuset erbjuda marknadens bästa pris på installerad Zaptec Go. För att ta del av erbjudandet krävs det att man är eller blir en aktiv kund hos Greenely och kopplar upp laddboxen i Greenely-appen inom 30 dagar från installation.

Greenelys timprisavtal baseras på de faktiska priserna på elmarknaden, vilket innebär att du får du en laddningsplan som visar hur mycket du sparar, när ditt fordon kommer att laddas och när den kommer att vara pausad. Det vill säga vi optimera din energianvändning för att spara pengar

Genom att ansluta din elbil med Greenelys smarta elbilsladdning kan du spara upp till 50 % på dina laddningskostnader.

Ta del av dagens och morgondagens spotpriser och se din estimerade faktura direkt i appen.

Vi säger upp ditt gamla elavtal och fixar ett smidigt byte till Greenely

Villkor för kampanjen:

För att ta del av erbjudandet krävs det att man är eller blir en aktiv kund hos Greenely och kopplar upp laddboxen i Greenely-appen inom 30 dagar från installation.

I vår checkout fyller du i om du är ny eller befintlig Greenely-kund.

 • Vill du registrera dig som ny Greenely-kund kan du enkelt registrera dig till Greenely i kassan när du beställer laddbox.
 • För befintliga Greenely-kunder anger man sitt kundnummer i kassan.

Efter installation är genomförd kopplar du upp laddboxen mot Greenelys app och kan börja ladda smart. I samband med installation kommer du få instruktioner om hur du kopplar upp laddboxen. I samband med att du väljer att byta till Greenely säger Greenely upp ditt gamla elavtal och fixar ett smidigt byte till Greenely.

Kampanjpriset innebär en rabatt på 3 000 kr innan avdrag, (1 500 kr efter avdrag). Om din laddbox inte har blivit uppkopplad mot Greenelys app 30 dagar efter installationen anses rabatten ogiltig och du blir fakturerad mellanskillnaden till vårt ordinarie pris för Zaptec Go med installation. Detta skulle innebära att den totala kostnaden blir 3 000 kr mer. För att anses vara kvalificerad för rabatten krävs att den installerade laddboxen ska ha blivit uppkopplad mot Greenely-appen någon gång inom 30 dagar från installationsdatumet.

Erbjudandet på Zaptec Go gäller endast med installation.

anslutning till nyhetsbrev elbilsvaruhuset

Koppla upp dig mot vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig på nyhetsbrevet och ta del av alla nyheter och få personliga erbjudenden.

Zaptecpaket

Mälarvillans Enkla Elbilspaket
Kvinna laddar elbil hemma med Zaptec Go laddbox
Zaptec Go är en av de mest sålda laddboxarna på marknaden och passar alla typer av elbilar och hus. Detta paket passar för dig som vill ha en prisvärd och snygg laddbox som passar till din laddningsbara bil.
Tillägg
 • Förläng till 7M kabel: +150 SEK
 • Förläng till 10M kabel: +500 SEK
 • Färgalternativ: svart, vit, mossgrön, mörkblå, brun

Wallboxpaket

Wallbox paket
Wallbox Pulsar Max
Wallbox Pulsar Max är den laddbox som passar bäst för hus med solceller med hjälp av Eco-Smart Solar EV Charging. Vi har då tagit fram ett paket för om du har både laddningsbar bil och solceller.
Tillägg
 • 7M fast kabel: +500 SEK
 • Endast färgen vit finns i lager

Charge Ampspaket

Rebels dubbla paketet
Charge Amps Aura

Om du har fler än en elbil är det självklart att ni vill kunna ladda båda elbilarna samtidigt. I produkten finns en inbyggd dynamisk lastbalanserare som gör att den reglerar effekten två uttagen laddar på beroende på om det är en eller två bilar som laddar. Därför har vi tagit fram ett standardpaket för om ni har två elbilar:

Tillägg

 • Förläng till 1x 7M kabel: +150 SEK
 • Förläng till 1x 10M kabel: +500 SEK
 • Förläng till 2x 7M kabel: +300 SEK
 • Förläng till 2x 10M kabel: +1000 SEK

Regeringen eller Skatteverket har ännu inte informerat om hur framtiden för det gröna skatteavdraget kommer se ut. Vi har således ingen information om det kommer fortsätta under 2023 eller inte. Det finns en risk att avdraget tas bort, vilket skulle innebär att avdraget inte är berättigat och fulla priset behöver betalas.
 
Det nya gröna skatteavdraget trädde i kraft den 1 januari 2021 och gäller för alla installationer som slutförts mellan den 1 januari 2021 och den 31 januari 2023. För att kunna ta del av bidraget gäller det att din installation är betald innan den 31 december 2022.

För våra kunder ska känna sig trygga garanterar vi att om en order inkommer till oss senast 12:00 den 9 december 2022, kan vi säkerställa att vi hinner installera din laddbox innan sista ansökningsdag.

Det är viktigt att notera att nuvarande bestämmelser visar att privatpersoner bär ansvaret för betalningen och behöver själva se till att betalningen sker innan tidsfristen om det förmånliga skatteavdraget vill utnyttjas.
 
Branschen utgår idag från att regeringen kommer behålla skatteavdraget precis som det är utformat idag. Görs det inte kan det innebära att ditt köp blir dyrare då skatteavdraget inte längre kommer kunna nyttjas ifall installationen sker efter den 31 januari 2023.

Priset för vår standardinstallation inkluderad i priset. Denna kostnad täcker över 90% av alla våra installationer.

Alla delar av standardinstallation ovan ingår även i uppgraderingen till 22kW.

Du har möjlighet att uppgradera och framtidssäkra din laddbox till 22 kW (32 A trefas). Vid en uppgradering behövs det en grövre kabel som kostar mer än den som ingår i vår standardinstallation.

Det är alltså inte ett måste att ha 35 A huvudsäkring för att öka din effekt över 11kW. 35A är nödvändigt för att få ut 22 kW laddningseffekt men även med en huvudsäkring på 25 A kommer du att märka en skillnad med detta paket.

Du väljer till denna uppgradering i samband med ditt köp av laddbox.

När du väljer att även köpa till installation så får du möjlighet att ta del av ett statligt bidrag för grön teknik. Bidraget motsvarar 50% av det totala beloppet och appliceras automatiskt på din beställning.

Då vi vet att många av våra kunder har tidspress och kan få oväntad leverans av sin elbil tidigare än beräknat har vi nu valt att kunna erbjuda en express leverans och installation för de som önskar få sin box installerad snarast möjligt.

Express leverans innebär att våra installatörer måste lägga om sitt veckoschema och prioritera denna installation före andra. Därav den extra kostnaden för att snabbt få den installerad. Express innefattar i nuläget enbart Stockholm, Göteborg och Malmö regionen och innebär att du har en box installerad inom 5 arbetsdagar från det att ordern är lagt (innan 07:00 samma dag)

En lastbalanserare är en liten säkerhetsenhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att den känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset.

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedan går in i huset och startar tvätt- och diskmaskin, så sänker laddboxen laddeffekten. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till dina övriga energibehov.

Utan en lastbalanserare hade laddboxen fortsatt att ladda på samma effekt vilket hade riskerat ett överbelastat elsystem, oftast är det då ”proppen går”, men i värsta fall kan det leda till brand. Med en lastbalanserare behöver du inte tänka på att sätta i eller dra ut laddsladden när du gör olika hushållsaktiviteter, utan det räcker med att sätta in den direkt när du kommer hem.

Läs mer om lastbalanserare här

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar det alltid av säkerhetsskäl.

Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

De flesta hem i Sverige är säkrade mellan 16 – 25 Ampere. Med lastbalansering behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som din bil laddar så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.

Elförbrukning utan lastbalansering

Graf över total elförbrukning utan lastbalansering

Elförbrukning med lastbalansering

Graf över total elförbrukning med lastbalansering
Easee lastbalanserare Enegic

Lastbalanserare Enegic

Easee lastbalanserare Equalizer

Lastbalanserare Equalizer

Viktigt att känna till kring Kamstrup Elmätare

Har du en elmätare som har märket Kamstrup så fungerar lastbalanserare Equalizer om man lägger till en Kamstrup-Modul. Observera att det måste stå ”omnipower” på din Kamstrup-Elmätare för att det ska fungera. Se bild.

Kamstrup omnipower

Har du en Kamstrup-Elmätare där ”omnipower” INTE står med så kommer du att behöva välja en lastbalanserare Enegic.

Så kollar du om du har RJ12 eller RJ45-port

1. Kontakta din elleverantör

Ring din elleverantör och fråga om du har porten HAN RJ12 eller RJ45. Och om du har, bekräfta att den är/blir aktiverad. Detta brukar ta 2-3 dagar att få utfört.

2. Titta på din elmätare

Du kan själv kolla i ditt fasadskåp om du har någon av dessa två portar. Ofta finns de bakom en liten gummiflärp som skyddar dem. Porten ser ut som en vanlig nätverkskabel (sådan som du har till din router till ditt WI-FI hemma). Ofta sitter den dock bakom ett litet gummilock.

HAN port RJ12 RJ45

Exempel på elmätare och dess HAN-port placering :

En lastbalanserare är en liten enhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att laddboxen den  känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset. 

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedna går in i huset och sätter igång tvättmaskinen och diskmaskinen, så sänker laddboxen laddeffekten. Utan en lastbalansering finns risk att huvudsäkringar löser ut pga överbelastning. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till när det passar dig och ditt hus andra energibehov.

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar alltid att installera en lastbalanserare av säkerhetsskäl.
Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

Dessutom behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som du ser till att du laddar din bil så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.