fbpx

StjärnbetygRing 08-502 350 61 för personlig rådgivning

Våra kunder säger
Hur fungerar V2G? – Vehicle to Grid

Hur fungerar V2G? – Vehicle to Grid

Vehicle to Grid V2G

Ett kanske inte okänt begrepp som kommer att bli allt vanligare i framtiden är V2G. V2G står för Vehicle to grid och är ett koncept som kommer att bli mycket intressant i snar framtid. Med V2G kan du lösa strömförbrukningen under de tuffaste månaderna. Tekniken möjliggör för elbilar att inte bara ta emot energi från elnätet, utan att också kunna lagra och skicka tillbaka energin. Detta innebär flera fördelar för både elbilsägare och elnätsoperatörer och är ett stort steg i riktningen mot framtida hållbara hushåll.

Hur fungerar det?

Så fungerar v2g - vehicle to grid
Foto: Erbis

Vehicle-to-Grid (V2G) är en innovativ teknologi som möjliggör att elbilar inte bara kan ladda från elnätet utan även återföra överskottselektricitet tillbaka till nätet. I Sverige har intresset för V2G-teknologin vuxit, och flera forskningsprojekt och pilotprogram pågår för att utforska dess potential. Genom att ansluta elbilar till elnätet kan man balansera energiförbrukningen och minska belastningen under högtryckstider. Upptäck mer om Vehicle-to-Grid (V2G) och dess roll i Sveriges energiomställning.

Förenklat innebär V2G-tekniken att den lagrade energin i bilbatteriet kan användas till andra ändamål. Genom att koppla upp bilen mot hemmet går det att nyttja batteriets lagrade energi för att driva hushållet. Eftersom elpriserna är lägre under natten går det att ladda upp batteriet under dem timmarna. När efterfrågan är hög och elpriserna är högre kan elbilen sedan användas som en källa till energi för att driva hemmet eller sälja tillbaka till elnätet.

Vad innebär dubbelriktad laddning?

Dubbelriktad laddning innebär att laddningen kan ske i två riktningar. För en elbil kan detta innebära att det går att ladda sitt elbilsbatteri från elnätet och att det sedan även går att ge tillbaks elen vid behov. Du kan alltså använda bostaden för att ge el till din bil och sedan även låta bilen ge el till bostaden.

Möjligheter för V2G

Det finns många fördelar med Vehicle to Grid, speciellt om man jämför med traditionella energisystem. Med den ökade användningen av förnybar energi blir beroendet av fossila bränslen allt mindre. V2G-teknologin öppnar möjligheten att balansera, samt att avlasta elnätet hemma. Det gör det också möjligt för elbilar att laddas med hjälp med solpaneler och från vindkraftverk. På grund av detta så kan luftkvaliteten förbättras och de många växthusgas utsläppen minska. 

Med teknologin kan även kostnaderna för el hållas nere. Den ekonomiska nyttan är en stor drivkraft och faktor för Vehicle to Grid teknologin. Elpriserna stiger snabbt i pris när efterfrågan ökar. Teknologin erbjuder en möjlighet att använda sin elbil som en källa till energi när efterfrågan är mycket hög. En laddbar bil som är ansluten till sin laddningsenhet kan då i teorin tjäna pengar genom att sälja energin som lagras till elnätet. Eftersom det finns en potentiell vinning blir V2G allt mer intressant om man är ägare till både elbil och villa. Teknologin med V2G öppnar en dörr för smarta elnät, ger flexibilitet till ett mer balanserat elnät med färre effekttoppar och kan bidra med fler olika stödtjänster till elnätverket.

Transportera el enkelt

ladda elbil
Bild: Juice, Unsplash

Elen som finns i elbilen blir ett enkelt och smidigt sätt att transportera runt el på. Då elen rör sig på hjul så undkommer de kostnader som exempelvis skatter och avgifter för överföring. Vem som helst som har en elbil och använder V2G-teknologin kan alltså tjäna pengar på det, genom att sälja vidare överskottselen. Det kan även användas för att avlasta elnätet hemma hos de som bor i en villa.

Ser man till den lokala nivån så kan teknologin även hjälpa mot flaskhalsar i det lokala elnätverket genom att leverera lagrad el när det finns ett större behov. Även om en elbil inte kan bidra med den fulla batterikapaciteten, så kan exempelvis en miljon fordon som upplåter minst 10 kWh från sitt batteri ge omkring 30 GW till nätet på bara 20 minuter enligt en beräkning från Powercircle. För elbilsägaren motsvarar 10 kWh cirka 15% av batteriets kapacitet, beroende på bilmodell.

Tekniska utmaningar

V2G är en ny teknik och därför inte helt färdigutvecklad. En av utmaningarna med V2G är att det kräver att ISO 151118 är implementerat i din laddbox och i din bil. Teknologin kräver en uppdatering i både bilens och laddarens hårdvara för att fungera som önskat. Det är i det nuvarande läget väldigt få bilar och framförallt få laddare som har stöd för teknologin. Det finns en stor potential i V2G-teknologin men det kräver att fordonen och laddboxarna uppdateras så att de blir bidirektionella, det vill säga att bilen även kan försörja hemmet med energi utöver sin vanliga laddning. 

För att nyttja de möjligheter som finns med V2G krävs en utveckling av styrsignaler och digitaliseringen av lokala nätverk. Det finns idag inga styrsignaler utöver säkring/anslutningsgräns, energipris och eventuella frekvensavvikelser. Ingen av dem beskriver driftsituationen för det lokala nätverket, vilket behövs för att V2G ska vara meningsfullt.

Vilka laddboxar fungerar med V2G?

Allt fler välkända bilmärkesföretag, så som Nissan, Volvo, Volkswagen och Kia, med fler, har börjat processen att implementera V2G-teknologin i sina nya fordon. Några väljer att uppdatera sina klassiska modeller och andra väljer att sätta in tekniken i nya modeller. Japanska Chademo har tagit täten i denna utvecklingskurva och ligger steget förre den europeiska marknaden.

Väldigt få laddboxar har ännu förberetts för V2G tekniken och det krävs en påskyndning av utvecklingen för att teknologin ska kunna nyttjas och ta fart. Vissa laddboxar har förberetts för teknologin och en av dessa är den välkända Charge Amps Aura. Dock kräver laddbox att den  ombordsladdare som finns på elbilen ska hantera dubbelriktad laddning, vilket är viktigt att ha koll på innan ett försök att nyttja teknologin görs. En annan laddbox som förbereds att lanseras i Sverige med V2G teknologin är Wallbox Quasar. 

Dyrt med V2G?

Tekniken i sig kostar inget speciellt, men laddfordon och laddboxar utrustade med funktionen kommer troligtvis ha ett högre utgångspris än de utan den. Med Grön Teknik bidraget kan kostnaderna bli betydligt lägre och detta går att nyttja vid köp av laddbox och installation.

När kommer V2G tekniken att vara igång?

Det är svårt att säga när teknologin med V2G kommer att vara helt implementerad på marknaden. Många företag har börjat använda den och rullar ut uppdaterade fordon. Laddboxar börjar också tillverkas så att de kan användas med teknologin men i nuläget finns det inte många alternativ att välja mellan. Teknologin V2G kräver ett mer komplext utbyte av information från elbil till laddare och därför måste mjukvaran vara helt uppdaterad för detta.

Vanliga frågor om V2G

Dubbelriktad laddning – vad är det?

Dubbelriktad laddning är en teknik som gör det möjligt för elbilar att inte bara ladda sitt batteri från elnätet, utan också att skicka energi tillbaka till nätet. På så sätt kan elbilar fungera som en slags batterireserv, som kan avlasta elnätet under hög belastning och hjälpa till att stabilisera energiförsörjningen. Tekniken kan också hjälpa till att öka användningen av förnybar energi. Eftersom elbilar kan laddas med sol- eller vindkraft, kan de fungera som en slags energilagring, som kan användas när solen inte skiner eller vinden inte blåser. 

När är V2G ute på marknaden?

Många biltillverkare arbetar just nu med att utveckla tekniken för V2G. Flera elbilsmodeller som stöder dubbelriktad laddning har redan rullats ut på marknaden, och det finns även laddboxar som är förberedda för V2G-teknik. Även om det fortfarande saknas en exakt tidsplan för när tekniken kommer att kunna användas som helhet, är det tydligt att V2G har stor potential att förändra hur vi ser på energiförsörjning och transport. 

Vad innebär en dubbelriktad laddbox?

En dubbelriktad laddbox är en laddbox som kan ladda elbilen från elnätet men också skicka energi tillbaka till elnätet. En dubbelriktad laddbox kan alltså hantera laddning åt båda hållen och är en stor förutsättning för att V2G-tekniken ska fungera. 

Hur mycket pengar kan man spara?

Hur mycket pengar som kan sparas med V2G-teknologin beror på hur mycket du kör din bil och hur mycket energi du kan generera. Det kan sparas en del pengar på både elförbrukning samt på underhåll av ditt elbilsbatteri.

Hur mycket energi kan genereras?

Det är svårt att säga exakt hur mycket energi som kan genereras med hjälp av V2G-tekniken, eftersom det beror på flera faktorer så som bilmodell, batterikapacitet och hur mycket energi som finns tillgängligt i elnätet. Men det är möjligt att generera tillräckligt med energi för att driva ett hushåll under flera dagar.

lisa copywriter
Lisa Persson Copywriter
Kom igång och ladda din bil idag!
Sveriges mest prisvärda elbilsladdare installerad och klar när det passar dig!
Senaste artiklar
Marknadens mest prisvärda elbilsladdare

Sveriges mest prisvärda elbilsladdare installerad och klar när det passar dig!

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Nav bar

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Få offert – Form Test

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Få offert – Publik Laddare

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Om Oss
greenely-kampanj

Tillsammans med Greenely kan vi på elbilsvaruhuset erbjuda marknadens bästa pris på installerad Zaptec Go. För att ta del av erbjudandet krävs det att man är eller blir en aktiv kund hos Greenely och kopplar upp laddboxen i Greenely-appen inom 30 dagar från installation.

Greenelys timprisavtal baseras på de faktiska priserna på elmarknaden, vilket innebär att du får du en laddningsplan som visar hur mycket du sparar, när ditt fordon kommer att laddas och när den kommer att vara pausad. Det vill säga vi optimera din energianvändning för att spara pengar

Genom att ansluta din elbil med Greenelys smarta elbilsladdning kan du spara upp till 50 % på dina laddningskostnader.

Ta del av dagens och morgondagens spotpriser och se din estimerade faktura direkt i appen.

Vi säger upp ditt gamla elavtal och fixar ett smidigt byte till Greenely

Villkor för kampanjen:

För att ta del av erbjudandet krävs det att man är eller blir en aktiv kund hos Greenely och kopplar upp laddboxen i Greenely-appen inom 30 dagar från installation.

I vår checkout fyller du i om du är ny eller befintlig Greenely-kund.

 • Vill du registrera dig som ny Greenely-kund kan du enkelt registrera dig till Greenely i kassan när du beställer laddbox.
 • För befintliga Greenely-kunder anger man sitt kundnummer i kassan.

Efter installation är genomförd kopplar du upp laddboxen mot Greenelys app och kan börja ladda smart. I samband med installation kommer du få instruktioner om hur du kopplar upp laddboxen. I samband med att du väljer att byta till Greenely säger Greenely upp ditt gamla elavtal och fixar ett smidigt byte till Greenely.

Kampanjpriset innebär en rabatt på 3 000 kr innan avdrag, (1 500 kr efter avdrag). Om din laddbox inte har blivit uppkopplad mot Greenelys app 30 dagar efter installationen anses rabatten ogiltig och du blir fakturerad mellanskillnaden till vårt ordinarie pris för Zaptec Go med installation. Detta skulle innebära att den totala kostnaden blir 3 000 kr mer. För att anses vara kvalificerad för rabatten krävs att den installerade laddboxen ska ha blivit uppkopplad mot Greenely-appen någon gång inom 30 dagar från installationsdatumet.

Erbjudandet på Zaptec Go gäller endast med installation.

anslutning till nyhetsbrev elbilsvaruhuset

Koppla upp dig mot vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig på nyhetsbrevet och ta del av alla nyheter och få personliga erbjudenden.

Zaptecpaket

Mälarvillans Enkla Elbilspaket
Kvinna laddar elbil hemma med Zaptec Go laddbox
Zaptec Go är en av de mest sålda laddboxarna på marknaden och passar alla typer av elbilar och hus. Detta paket passar för dig som vill ha en prisvärd och snygg laddbox som passar till din laddningsbara bil.
Tillägg
 • Förläng till 7M kabel: +150 SEK
 • Förläng till 10M kabel: +500 SEK
 • Färgalternativ: svart, vit, mossgrön, mörkblå, brun

Wallboxpaket

Wallbox paket
Wallbox Pulsar Max
Wallbox Pulsar Max är den laddbox som passar bäst för hus med solceller med hjälp av Eco-Smart Solar EV Charging. Vi har då tagit fram ett paket för om du har både laddningsbar bil och solceller.
Tillägg
 • 7M fast kabel: +500 SEK
 • Endast färgen vit finns i lager

Charge Ampspaket

Rebels dubbla paketet
Charge Amps Aura

Om du har fler än en elbil är det självklart att ni vill kunna ladda båda elbilarna samtidigt. I produkten finns en inbyggd dynamisk lastbalanserare som gör att den reglerar effekten två uttagen laddar på beroende på om det är en eller två bilar som laddar. Därför har vi tagit fram ett standardpaket för om ni har två elbilar:

Tillägg

 • Förläng till 1x 7M kabel: +150 SEK
 • Förläng till 1x 10M kabel: +500 SEK
 • Förläng till 2x 7M kabel: +300 SEK
 • Förläng till 2x 10M kabel: +1000 SEK

Regeringen eller Skatteverket har ännu inte informerat om hur framtiden för det gröna skatteavdraget kommer se ut. Vi har således ingen information om det kommer fortsätta under 2023 eller inte. Det finns en risk att avdraget tas bort, vilket skulle innebär att avdraget inte är berättigat och fulla priset behöver betalas.
 
Det nya gröna skatteavdraget trädde i kraft den 1 januari 2021 och gäller för alla installationer som slutförts mellan den 1 januari 2021 och den 31 januari 2023. För att kunna ta del av bidraget gäller det att din installation är betald innan den 31 december 2022.

För våra kunder ska känna sig trygga garanterar vi att om en order inkommer till oss senast 12:00 den 9 december 2022, kan vi säkerställa att vi hinner installera din laddbox innan sista ansökningsdag.

Det är viktigt att notera att nuvarande bestämmelser visar att privatpersoner bär ansvaret för betalningen och behöver själva se till att betalningen sker innan tidsfristen om det förmånliga skatteavdraget vill utnyttjas.
 
Branschen utgår idag från att regeringen kommer behålla skatteavdraget precis som det är utformat idag. Görs det inte kan det innebära att ditt köp blir dyrare då skatteavdraget inte längre kommer kunna nyttjas ifall installationen sker efter den 31 januari 2023.

Priset för vår standardinstallation inkluderad i priset. Denna kostnad täcker över 90% av alla våra installationer.

Alla delar av standardinstallation ovan ingår även i uppgraderingen till 22kW.

Du har möjlighet att uppgradera och framtidssäkra din laddbox till 22 kW (32 A trefas). Vid en uppgradering behövs det en grövre kabel som kostar mer än den som ingår i vår standardinstallation.

Det är alltså inte ett måste att ha 35 A huvudsäkring för att öka din effekt över 11kW. 35A är nödvändigt för att få ut 22 kW laddningseffekt men även med en huvudsäkring på 25 A kommer du att märka en skillnad med detta paket.

Du väljer till denna uppgradering i samband med ditt köp av laddbox.

När du väljer att även köpa till installation så får du möjlighet att ta del av ett statligt bidrag för grön teknik. Bidraget motsvarar 50% av det totala beloppet och appliceras automatiskt på din beställning.

Då vi vet att många av våra kunder har tidspress och kan få oväntad leverans av sin elbil tidigare än beräknat har vi nu valt att kunna erbjuda en express leverans och installation för de som önskar få sin box installerad snarast möjligt.

Express leverans innebär att våra installatörer måste lägga om sitt veckoschema och prioritera denna installation före andra. Därav den extra kostnaden för att snabbt få den installerad. Express innefattar i nuläget enbart Stockholm, Göteborg och Malmö regionen och innebär att du har en box installerad inom 5 arbetsdagar från det att ordern är lagt (innan 07:00 samma dag)

En lastbalanserare är en liten säkerhetsenhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att den känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset.

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedan går in i huset och startar tvätt- och diskmaskin, så sänker laddboxen laddeffekten. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till dina övriga energibehov.

Utan en lastbalanserare hade laddboxen fortsatt att ladda på samma effekt vilket hade riskerat ett överbelastat elsystem, oftast är det då ”proppen går”, men i värsta fall kan det leda till brand. Med en lastbalanserare behöver du inte tänka på att sätta i eller dra ut laddsladden när du gör olika hushållsaktiviteter, utan det räcker med att sätta in den direkt när du kommer hem.

Läs mer om lastbalanserare här

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar det alltid av säkerhetsskäl.

Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

De flesta hem i Sverige är säkrade mellan 16 – 25 Ampere. Med lastbalansering behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som din bil laddar så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.

Elförbrukning utan lastbalansering

Graf över total elförbrukning utan lastbalansering

Elförbrukning med lastbalansering

Graf över total elförbrukning med lastbalansering
Easee lastbalanserare Enegic

Lastbalanserare Enegic

Easee lastbalanserare Equalizer

Lastbalanserare Equalizer

Viktigt att känna till kring Kamstrup Elmätare

Har du en elmätare som har märket Kamstrup så fungerar lastbalanserare Equalizer om man lägger till en Kamstrup-Modul. Observera att det måste stå ”omnipower” på din Kamstrup-Elmätare för att det ska fungera. Se bild.

Kamstrup omnipower

Har du en Kamstrup-Elmätare där ”omnipower” INTE står med så kommer du att behöva välja en lastbalanserare Enegic.

Så kollar du om du har RJ12 eller RJ45-port

1. Kontakta din elleverantör

Ring din elleverantör och fråga om du har porten HAN RJ12 eller RJ45. Och om du har, bekräfta att den är/blir aktiverad. Detta brukar ta 2-3 dagar att få utfört.

2. Titta på din elmätare

Du kan själv kolla i ditt fasadskåp om du har någon av dessa två portar. Ofta finns de bakom en liten gummiflärp som skyddar dem. Porten ser ut som en vanlig nätverkskabel (sådan som du har till din router till ditt WI-FI hemma). Ofta sitter den dock bakom ett litet gummilock.

HAN port RJ12 RJ45

Exempel på elmätare och dess HAN-port placering :

En lastbalanserare är en liten enhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att laddboxen den  känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset. 

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedna går in i huset och sätter igång tvättmaskinen och diskmaskinen, så sänker laddboxen laddeffekten. Utan en lastbalansering finns risk att huvudsäkringar löser ut pga överbelastning. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till när det passar dig och ditt hus andra energibehov.

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar alltid att installera en lastbalanserare av säkerhetsskäl.
Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

Dessutom behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som du ser till att du laddar din bil så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.