fbpx

StjärnbetygRing 08-502 350 61 för personlig rådgivning

Våra kunder säger
Så mycket minskade utsläppen i Sverige!

Så mycket minskade utsläppen i Sverige!

minskande utsläpp i Sverige

Ju större andel av bilflottan som elektrifieras, desto godare effekt har det på miljön. Biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifieringen har alla haft stor betydelse för de minskade utsläppen av växthusgaser under de senaste åren. Elbilar och laddhybrider stod tillsammans för 32% av minskningen. Det kommer dock krävas mer förändring för att nå de uppsatta klimatmålen. Den ökade elektrifieringen har även positiva effekter på fler mindre miljömål som Sverige har satt upp.

Koldioxidutsläpp 2021-2022

Från 2021 till 2022 minskade utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken med 5%. För 2022 visar en sammanfattning av Trafikverket att nivån av trafik på vägarna är uppe i nästan samma som före pandemin. Preliminärt ökade mängden trafik från 2021 till 2022 med 3,5%. Trots den tydliga ökningen av personbilar och lätta lastbilar så har det skett en kraftig minskning av koldioxidutsläpp under samma period. Man kan se en minskning från i snitt 88 g/km runt 2020 till 70 g/km runt 2022. Enligt Trafikverket tros minskningen av utsläppen bero på att folk i allt större utsträckning väljer fossilfria alternativ.

Bland nyregistrerade bilar under de senaste åren är det de laddbara alternativen som lockat flest, vilket har bidragit mycket till förändringen. Det eviga frågetecknet som många har om elbil eller dieselbil, så är svaret ur ett miljöperspektiv, elbilen. Inte är det bara personbilar som tagit ett viktigt kliv, utan även en stor del av kollektivtrafiken har blivit elektrifierad. Utsläpp av växthusgaser från trafiken hade en total minskning på ca 720 000 ton under 2021.

Trots elektrifieringens positiva bidrag, så har tillverkningen av eldrivna fordon och batterierna i dem en negativ miljöeffekt. Metaller som litium, mangan, kobolt och nickel samt olika mineraler används för att tillverka delar till elbilarna och det sätter också spår på miljön, framförallt vid tillverkningen av batterierna. Enligt en sammanställning från Naturvårdsverket släpper gruvverksamheten ut växthusgaser och luftföroreningar, utsläpp i vatten. Samt att mängder av avfall genereras från dessa utvinningar. Så även om elektrifieringen har många positiva bidrag för klimatmålen, behöver processen och tillverkningen fortfarande utvecklas för att krypa allt närmre klimatneutral produktion. Produktionen av elbilsbatterierna har också blivit förbättrad med åren och har effektiviserats i takt med ökad produktion.  

Minskade utsläpp trots ökad trafik

Det har skett en förändring mellan de senaste åren och det man ser är en minskning av utsläpp trots att det finns en ökning av trafik på vägarna i landet. Förutom elektrifieringen beror minskningen till stor del på att fler använder biodrivmedel. Att folk valt att gå över till biodrivmedel är mycket på grund av reduktionsplikten som har höjts från år till år sedan 2018. Reduktionspliktens höjning är sedan 2023 pausad för att inte bensin- och dieselpriserna ska bli allt för höga.

Utsläppsförändring 2021-2022
Trafikökning +350 000 ton
Energieffektivare fordonsflotta -320 000 ton
Biodrivmedel och el -750 000 ton
Totalt förändring utsläpp -720 000 ton

Bild och statistik är hämtad från Trafikverket. Siffrorna kan komma att ändras och den officiella statistiken kommer att publiceras av Energimyndigheten i december 2023.

Försäljningsökning vs utbyggnad av ladduttag

Eftersom att allt fler nyregistrerade bilar är eldrivna har koldioxidutsläppen från personbilar haft en generell minskning. Av alla nyregistrerade personbilar, år 2022, var hela 54% av dessa laddbara bilar. Det är en positiv ökning från året innan då det var ca. 43%. EU:s skärpta krav från 2022 kräver en sänkning på 55% av utsläppen från personbilar och lätta fordon, till 2030. Det finns också en önskan och förhoppning om att nå 0 vid år 2035. Bilden nedan visar statistik från Trafikverket som visualiserar fördelningen av nyregistrerade personbilar 2022 fördelat på drivmedel. Laddinfrastrukturen har ännu inte hunnit ikapp försäljningsökningen och Sverige hamnar i bottenplacering i Europa enligt nya rapporter om utbyggnaden för laddstationer.

Statistik över drivmedel för nyregistrerade bilar i Sverige 2022

WLTP

Tidigare har Europa haft en test-körcykel som kallats NEDC, som beräknar och bestämmer testvärden. Testet utvecklades för att kunna mäta värden som bränsleförbrukning, föroreningar och koldioxidutsläpp i olika regioner i Europa. Testmetoden har med teknikens utveckling känts föråldrad, så en ny körcykel togs fram. Den nya testmetoden för körning WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), som infördes 2018, ger en bättre representation av den verkliga körningen. WLTP beräknar körfaser, stopp, acceleration och bromsfaser.   

Mål 2030 och 2045

Ett av de uppsatta klimatmålen för 2030 är att utsläppen av växthusgaser måste minska med minst 63%. Målet för 2045 är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser alls till atmosfären. Enligt Naturvårdsverket kan målet på 70% minskade utsläpp nås, om man utgår från de politiska beslut som tagits i mars 2022, exempelvis rörande reduktionsplikt, gröna investeringar, energieffektivisering laddinfrastruktur och mer.

En effektivisering av fordon kan hjälpa för att det inte ska vara en lika stor målkonflikt mellan produktionen och elektrifieringen. Om batterierna utvecklas så produktionen kan bli mindre påfrestande för klimatet så har man kommit en lång bit på vägen. Med renare teknik kan man förbättra energilagringen och därmed också minska målkonflikter för framtiden.

Behövs mer

Processen rör sig inte tillräckligt fort trots den positiva minskningen och det krävs en påskyndning av elektrifieringen och flera variabler för att nå klimatmålen. Det kommer krävas mer biodrivmedel för framtiden för att verkligen ha chans att nå 2023-klimatmålen. Elektrifieringen ger en lovande start för att nå målen men ännu finns det många variabler som måste förbättras och påskyndas.

Ladda smart och enkelt

Är du sugen på att kliva in i förarsätet på en elbil? Då kanske någon av dessa 20 nya elbilar är intressanta för dig? När det väl blir din tur att kliva över till eldrift är det nästan en förutsättning att du installerar en laddbox i anslutning till din parkering. Laddboxen låter dig att ladda när bilen står oanvänd. Och om du önskar får kan du även timea in dygnets billigaste timmar med hjälp av smart schemaläggning. På elbilsvaruhuset.se hittar du marknadens bästa laddboxar, komplett med installation och grön teknik bidrag (så du bara betalar halva priset). Vill du lära dig mer om elbilsladdning? Hör av dig redan idag!

lisa copywriter
Lisa Persson Copywriter
Kom igång och ladda din bil idag!
Sveriges mest prisvärda elbilsladdare installerad och klar när det passar dig!
Senaste artiklar
Marknadens mest prisvärda elbilsladdare

Sveriges mest prisvärda elbilsladdare installerad och klar när det passar dig!

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Nav bar

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Få offert – Form Test

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Få offert – Publik Laddare

Prata med en expert

Gratis rådgiving / Om Oss
greenely-kampanj

Tillsammans med Greenely kan vi på elbilsvaruhuset erbjuda marknadens bästa pris på installerad Zaptec Go. För att ta del av erbjudandet krävs det att man är eller blir en aktiv kund hos Greenely och kopplar upp laddboxen i Greenely-appen inom 30 dagar från installation.

Greenelys timprisavtal baseras på de faktiska priserna på elmarknaden, vilket innebär att du får du en laddningsplan som visar hur mycket du sparar, när ditt fordon kommer att laddas och när den kommer att vara pausad. Det vill säga vi optimera din energianvändning för att spara pengar

Genom att ansluta din elbil med Greenelys smarta elbilsladdning kan du spara upp till 50 % på dina laddningskostnader.

Ta del av dagens och morgondagens spotpriser och se din estimerade faktura direkt i appen.

Vi säger upp ditt gamla elavtal och fixar ett smidigt byte till Greenely

Villkor för kampanjen:

För att ta del av erbjudandet krävs det att man är eller blir en aktiv kund hos Greenely och kopplar upp laddboxen i Greenely-appen inom 30 dagar från installation.

I vår checkout fyller du i om du är ny eller befintlig Greenely-kund.

 • Vill du registrera dig som ny Greenely-kund kan du enkelt registrera dig till Greenely i kassan när du beställer laddbox.
 • För befintliga Greenely-kunder anger man sitt kundnummer i kassan.

Efter installation är genomförd kopplar du upp laddboxen mot Greenelys app och kan börja ladda smart. I samband med installation kommer du få instruktioner om hur du kopplar upp laddboxen. I samband med att du väljer att byta till Greenely säger Greenely upp ditt gamla elavtal och fixar ett smidigt byte till Greenely.

Kampanjpriset innebär en rabatt på 3 000 kr innan avdrag, (1 500 kr efter avdrag). Om din laddbox inte har blivit uppkopplad mot Greenelys app 30 dagar efter installationen anses rabatten ogiltig och du blir fakturerad mellanskillnaden till vårt ordinarie pris för Zaptec Go med installation. Detta skulle innebära att den totala kostnaden blir 3 000 kr mer. För att anses vara kvalificerad för rabatten krävs att den installerade laddboxen ska ha blivit uppkopplad mot Greenely-appen någon gång inom 30 dagar från installationsdatumet.

Erbjudandet på Zaptec Go gäller endast med installation.

anslutning till nyhetsbrev elbilsvaruhuset

Koppla upp dig mot vårt nyhetsbrev

Skriv upp dig på nyhetsbrevet och ta del av alla nyheter och få personliga erbjudenden.

Zaptecpaket

Mälarvillans Enkla Elbilspaket
Kvinna laddar elbil hemma med Zaptec Go laddbox
Zaptec Go är en av de mest sålda laddboxarna på marknaden och passar alla typer av elbilar och hus. Detta paket passar för dig som vill ha en prisvärd och snygg laddbox som passar till din laddningsbara bil.
Tillägg
 • Förläng till 7M kabel: +150 SEK
 • Förläng till 10M kabel: +500 SEK
 • Färgalternativ: svart, vit, mossgrön, mörkblå, brun

Wallboxpaket

Wallbox paket
Wallbox Pulsar Max
Wallbox Pulsar Max är den laddbox som passar bäst för hus med solceller med hjälp av Eco-Smart Solar EV Charging. Vi har då tagit fram ett paket för om du har både laddningsbar bil och solceller.
Tillägg
 • 7M fast kabel: +500 SEK
 • Endast färgen vit finns i lager

Charge Ampspaket

Rebels dubbla paketet
Charge Amps Aura

Om du har fler än en elbil är det självklart att ni vill kunna ladda båda elbilarna samtidigt. I produkten finns en inbyggd dynamisk lastbalanserare som gör att den reglerar effekten två uttagen laddar på beroende på om det är en eller två bilar som laddar. Därför har vi tagit fram ett standardpaket för om ni har två elbilar:

Tillägg

 • Förläng till 1x 7M kabel: +150 SEK
 • Förläng till 1x 10M kabel: +500 SEK
 • Förläng till 2x 7M kabel: +300 SEK
 • Förläng till 2x 10M kabel: +1000 SEK

Regeringen eller Skatteverket har ännu inte informerat om hur framtiden för det gröna skatteavdraget kommer se ut. Vi har således ingen information om det kommer fortsätta under 2023 eller inte. Det finns en risk att avdraget tas bort, vilket skulle innebär att avdraget inte är berättigat och fulla priset behöver betalas.
 
Det nya gröna skatteavdraget trädde i kraft den 1 januari 2021 och gäller för alla installationer som slutförts mellan den 1 januari 2021 och den 31 januari 2023. För att kunna ta del av bidraget gäller det att din installation är betald innan den 31 december 2022.

För våra kunder ska känna sig trygga garanterar vi att om en order inkommer till oss senast 12:00 den 9 december 2022, kan vi säkerställa att vi hinner installera din laddbox innan sista ansökningsdag.

Det är viktigt att notera att nuvarande bestämmelser visar att privatpersoner bär ansvaret för betalningen och behöver själva se till att betalningen sker innan tidsfristen om det förmånliga skatteavdraget vill utnyttjas.
 
Branschen utgår idag från att regeringen kommer behålla skatteavdraget precis som det är utformat idag. Görs det inte kan det innebära att ditt köp blir dyrare då skatteavdraget inte längre kommer kunna nyttjas ifall installationen sker efter den 31 januari 2023.

Priset för vår standardinstallation inkluderad i priset. Denna kostnad täcker över 90% av alla våra installationer.

Alla delar av standardinstallation ovan ingår även i uppgraderingen till 22kW.

Du har möjlighet att uppgradera och framtidssäkra din laddbox till 22 kW (32 A trefas). Vid en uppgradering behövs det en grövre kabel som kostar mer än den som ingår i vår standardinstallation.

Det är alltså inte ett måste att ha 35 A huvudsäkring för att öka din effekt över 11kW. 35A är nödvändigt för att få ut 22 kW laddningseffekt men även med en huvudsäkring på 25 A kommer du att märka en skillnad med detta paket.

Du väljer till denna uppgradering i samband med ditt köp av laddbox.

När du väljer att även köpa till installation så får du möjlighet att ta del av ett statligt bidrag för grön teknik. Bidraget motsvarar 50% av det totala beloppet och appliceras automatiskt på din beställning.

Då vi vet att många av våra kunder har tidspress och kan få oväntad leverans av sin elbil tidigare än beräknat har vi nu valt att kunna erbjuda en express leverans och installation för de som önskar få sin box installerad snarast möjligt.

Express leverans innebär att våra installatörer måste lägga om sitt veckoschema och prioritera denna installation före andra. Därav den extra kostnaden för att snabbt få den installerad. Express innefattar i nuläget enbart Stockholm, Göteborg och Malmö regionen och innebär att du har en box installerad inom 5 arbetsdagar från det att ordern är lagt (innan 07:00 samma dag)

En lastbalanserare är en liten säkerhetsenhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att den känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset.

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedan går in i huset och startar tvätt- och diskmaskin, så sänker laddboxen laddeffekten. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till dina övriga energibehov.

Utan en lastbalanserare hade laddboxen fortsatt att ladda på samma effekt vilket hade riskerat ett överbelastat elsystem, oftast är det då ”proppen går”, men i värsta fall kan det leda till brand. Med en lastbalanserare behöver du inte tänka på att sätta i eller dra ut laddsladden när du gör olika hushållsaktiviteter, utan det räcker med att sätta in den direkt när du kommer hem.

Läs mer om lastbalanserare här

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar det alltid av säkerhetsskäl.

Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

De flesta hem i Sverige är säkrade mellan 16 – 25 Ampere. Med lastbalansering behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som din bil laddar så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.

Elförbrukning utan lastbalansering

Graf över total elförbrukning utan lastbalansering

Elförbrukning med lastbalansering

Graf över total elförbrukning med lastbalansering
Easee lastbalanserare Enegic

Lastbalanserare Enegic

Easee lastbalanserare Equalizer

Lastbalanserare Equalizer

Viktigt att känna till kring Kamstrup Elmätare

Har du en elmätare som har märket Kamstrup så fungerar lastbalanserare Equalizer om man lägger till en Kamstrup-Modul. Observera att det måste stå ”omnipower” på din Kamstrup-Elmätare för att det ska fungera. Se bild.

Kamstrup omnipower

Har du en Kamstrup-Elmätare där ”omnipower” INTE står med så kommer du att behöva välja en lastbalanserare Enegic.

Så kollar du om du har RJ12 eller RJ45-port

1. Kontakta din elleverantör

Ring din elleverantör och fråga om du har porten HAN RJ12 eller RJ45. Och om du har, bekräfta att den är/blir aktiverad. Detta brukar ta 2-3 dagar att få utfört.

2. Titta på din elmätare

Du kan själv kolla i ditt fasadskåp om du har någon av dessa två portar. Ofta finns de bakom en liten gummiflärp som skyddar dem. Porten ser ut som en vanlig nätverkskabel (sådan som du har till din router till ditt WI-FI hemma). Ofta sitter den dock bakom ett litet gummilock.

HAN port RJ12 RJ45

Exempel på elmätare och dess HAN-port placering :

En lastbalanserare är en liten enhet som installeras vid din elcentral alternativt din elmätare. I korthet innebär det att laddboxen den  känner av elförbrukningen i realtid och fördelar effekten till laddboxen så att du inte överstiger vad du har tillgängligt i huset. 

Detta innebär att om du exempelvis startar elbilsladdningen och sedna går in i huset och sätter igång tvättmaskinen och diskmaskinen, så sänker laddboxen laddeffekten. Utan en lastbalansering finns risk att huvudsäkringar löser ut pga överbelastning. Det gör också att du lättare kan styra laddningen till när det passar dig och ditt hus andra energibehov.

Det är inget krav med lastbalaserare. Men vi rekommenderar alltid att installera en lastbalanserare av säkerhetsskäl.
Elbilsladdning är väldigt kraftfullt och det är av den anledningen det krävs en certifierad elektriker för installationen. Av samma anledning rekommenderar vi att du installerar en lastbalanserare och säkerställer att din huvudsäkring inte går medan du laddar bilen.

Dessutom behöver du inte höja din huvudsäkring och betala ett onödigt dyrt elabonnemang varje år samtidigt som du ser till att du laddar din bil så snabbt som möjligt vid varje givet tillfälle.